Valtion Virallisen Totuuden Kaato-paikka

Laatutakuu: Pelkkää 100x Sensuroitua Asiaa

Israel Historiaa, P a a v i n Terroriteot

leave a comment »

Päivitetty 20.03.2017

 

israel-arkeologia

 ↑ klikkaa ensin linkkiä 

senjälkeen klikkaus avautuneeseen wordpress .pdf  suomi-orwellin-valtakunta -dokumenttikuvakkkeeseen –  

.

.

.

.

.

Valitse sisällysluettelosta, klikkaa:

http://jmp.sh/H4jK8mj

Uusimmat versiot – www jumpshare com – valitse ja lataa vaikka kaikki kerralla!

.

.

.

.

.

Israelin Arkeologiset Löydökset

iki – Wanha ensimmäinen Wersio vuodelta 2011

 

.

____________________________________________________________________________________________

Päivitetty 17.02.2011

Suoralinkki http://wp.me/swIAV-21

Jerusalem – The City of David

Uudet 02/2011 Israelin Hallituksen Arkeologia Sivustot

Israelin Hallituksen virallinen kotisivu http://www.mfa.gov.il/MFA

– sensuroitu jo

Daavidin kaupunki, Vanhanajan Jerusalem sijaitsi kapealla kielekkeellä etelään nykyisestä vanhasta kaupungista. Idässä sen rajana on syvä Kidronin laakso jossa Gihonin lähde, kaupungin vedenotto sijaitsee.

Kaivaukset alkoivat 19. vuosisadan puolivälissä ja jatkuvat edelleen. Kaivauksissa on löydetty mm. Giihonista tuleva kaupungin vesijohto joka mainitaan Raamatussa 2 Samuel 5:8.

10. vuosisadalla Ekr. tehtiin massiivisia rakennustöitä joiden arvellaan olevan Siionin linnake, Kuningas Daavidin asuinpaikka.(2 Samuel 5:7-9)

8. Vuosisadalla Ekr. Jerusalem laajeni. Kuningas Hiskian aikana kukkulat kaupungista länteen linnoitettiin. Muurien sisällä rakennuksia eroittaa kujat ja vesiojat jotka johtavat Kidronin Laaksoon pienestä muurin aukosta. Jäännökset tuolta ajalta muurien ulkopuolella osoittavat kaupungin olleen väkiluvultaan suuri. Näyttää siltä että nämä osat hyljättiin Assyrian piirittäessä kaupunkia 701Ekr. Kuningasten kirjan mukaisesti. (2 Kun 18-19)

6. ja 7. vuosisadalla Ekr. Jerusalem voimistui. Osia noista rakenteista on kaivettu esiin jotka kertovat tästä sekä Babylonian kiivaasta hyökkäyksestä 587-6Ekr. Ahielin talo koillisrinteessä on tyypillinen nelihuoneinen Israelilaisen asunto tuolta ajalta. Nimi juontaa paikalta löydetystä ruukunpalaan kirjoitetusta nimestä.

Bullaen talo, itään Ahielin talosta, on saanut nimensä 50 savisinetistä (bullae) joissa on Hebrean kielistä kirjoitusta. Kaikki löydökset viittaavat siihen että tämä rakennus on ollut kaupungin yleisiä hallintorakennuksia. Sinettien ajoitus viittaa siihen että kaupunki tuhottiin Babylonian kiivaasta hyökkäyksessä 587-6Ekr. Tuho jossa talo paloi, poltti dokumentit joiden savisinetit kovettuivat tulessa, ja niiden tekstit ovat edelleen selkeästi luettavissa. Niissä on tusinoittaan Hebrealaisia nimiä joista monet löytyvät Raamatun sivuilta. Eräs on Saafanin poika Gemarja, korkea virkamies Juudan Kuningas Joojakimin hovista. Joojakim hallitsi Jerusalemissa eikä nöyrtynyt Profeettojen ennustustenkaan edessä, ja ennustettu tuho Babylonialaisten käden kautta vei kaupungin.

Silloin Baaruk luki kirjasta Jeremian sanat Herran temppelissä, kirjuri Gemarjan, Saafanin pojan, kammiossa, ylemmässä esipihassa, Herran temppelin uuden portin ovella, kaiken kansan kuullen. Kun Miika, Gemarjan, Saafanin pojan, poika, oli kuullut kaikki Herran sanat kirjasta, niin hän meni alas kuninkaan linnaan, kirjurin kammioon, ja katso, siellä istuivat kaikki päämiehet: kirjuri Elisama ja Delaja, Semajan poika, ja Elnatan, Akborin poika, ja Gemarja, Saafanin poika, ja Sidkia, Hananjan poika, ja kaikki muut päämiehet. Heille Miika ilmoitti kaikki sanat, jotka hän oli kuullut Baarukin lukevan kirjasta kansan kuullen. Silloin kaikki päämiehet lähettivät Baarukin tykö Jehudin, joka oli Netanjan poika, joka Selemjan poika, joka Kuusin poika, ja käskivät sanoa: “Ota käteesi kirjakäärö, josta luit kansan kuullen, ja tule tänne.” Ja Baaruk, Neerian poika, otti kirjakäärön käteensä ja meni heidän tykönsä. Ja he sanoivat hänelle: “Istu ja lue meidän kuultemme”, ja Baaruk luki heidän kuultensa. Mutta kun he olivat kuulleet kaikki sanat, katsoivat he toisiinsa peljästyneinä ja sanoivat Baarukille: “Meidän täytyy ilmoittaa kuninkaalle kaikki nämä sanat.” Ja he kysyivät Baarukilta sanoen: “Ilmoita meille, kuinka sinä kirjoitit kaikki nämä sanat hänen suustansa.” Baaruk vastasi heille: “Hän saneli minulle suustansa kaikki nämä sanat, ja minä kirjoitin ne musteella kirjaan.” Silloin päämiehet sanoivat Baarukille: “Mene ja piiloudu, sinä ja Jeremia, älköönkä kukaan saako tietää, missä te olette.”

Niin he menivät kuninkaan tykö esipihaan, mutta kirjakäärön he jättivät talteen kirjuri Elisaman kammioon. Ja he ilmoittivat kuninkaalle kaikki. Silloin kuningas lähetti Jehudin hakemaan kirjakääröä, ja hän haki sen kirjuri Elisaman kammiosta. Sitten Jehudi luki sen kuninkaan kuullen ja kaikkien päämiesten kuullen, jotka seisoivat kuninkaan edessä. Mutta kuningas istui talvihuoneessa – oli yhdeksäs kuukausi – ja hänen edessään oli palamassa hiilipannu. Ja aina kun Jehudi oli lukenut kolme tai neljä palstaa, leikkasi kuningas ne pois kirjurinveitsellä ja viskasi tuleen, joka oli hiilipannussa, kunnes koko kirjakäärö oli palanut loppuun tulessa, joka oli hiilipannussa. Mutta ei kuningas eikä kukaan hänen palvelijoistaan, jotka kuulivat kaikki nämä sanat, peljästynyt eikä reväissyt vaatteitansa. Ja vaikka Elnatan ja Delaja ja Gemarja pyysivät hartaasti kuningasta, ettei hän polttaisi kirjakääröä, ei hän heitä kuullut. Ja kuningas käski Jerahmeelin, kuninkaan pojan, ja Serajan, Asrielin pojan, ja Selemjan, Abdeelin pojan, ottaa kiinni kirjuri Baarukin ja profeetta Jeremian; mutta Herra kätki heidät. Mutta sen jälkeen kuin kuningas oli polttanut kirjakäärön ynnä sanat, jotka Baaruk oli kirjoittanut Jeremian suusta, tuli Jeremialle tämä Herran sana: “Ota taas itsellesi toinen kirjakäärö ja kirjoita siihen kaikki entiset sanat, jotka olivat edellisessäkin kirjakäärössä, jonka Juudan kuningas Joojakim poltti. Ja sano Juudan kuninkaasta Joojakimista: Näin sanoo Herra: Sinä olet polttanut tämän kirjakäärön sanoen: ‘Miksi olet kirjoittanut siihen näin: Baabelin kuningas on tuleva ja hävittävä tämän maan ja lopettava siitä ihmiset ja eläimet?’ Sentähden sanoo Herra Juudan kuninkaasta Joojakimista näin: Hänellä ei ole oleva jälkeläistä, joka istuisi Daavidin valtaistuimella; ja hänen ruumiinsa viskataan pois, virumaan päivän helteessä ja yön kylmässä. Ja minä rankaisen häntä ja hänen jälkeläisiänsä ja hänen palvelijoitansa heidän pahojen tekojensa tähden. Ja minä annan tulla heille ja Jerusalemin asukkaille ja Juudan miehille kaiken sen onnettomuuden, jolla minä olen heitä uhannut, vaikka he eivät ole kuulleet.” Sitten Jeremia otti toisen kirjakäärön ja antoi sen kirjuri Baarukille, Neerian pojalle; ja tämä kirjoitti siihen Jeremian suusta kaikki sen kirjan sanat, jonka Juudan kuningas Joojakim oli tulessa polttanut. Ja niihin lisättiin vielä paljon samankaltaisia sanoja.” Jer36

Asarja Hilkian poika: Toinen Raamatusta tunnettu henkilö on Asarja Hilkian poika ylipappien perheen jäsen jotka olivat ensimmäisen Tempplijakson aikana ylipappeina: …Jedaja, Joojarib, Jaakin, Asarja, Hilkian poika, joka oli Mesullamin poika, joka Saadokin poika, joka Merajotin poika, joka Ahitubin poika, Jumalan temppelin esimies… (1Aikak9:10)

Sinetit Daavidin kaupungista, jotka ovat löytyneet tarkasti hallituissa kaivauksissa selvästi yhdistettyinä asiayhteyteensä, ja muun historiallisen todistusaineiston tukiessa, ovat eräitä tärkeimpiä löydöksiä joita koskaan on Jerusalemissa tehty.

Massiivinen tuho jonka Babylonialaiset aikaansaivat, on nähtävissä sekä palaneissa kerrostumissa, ja Daavidin kaupungin itäreunalta löydetyissä paksuissa sortumakasoissa joita syntyi rakennusten sortuessa. Nämä rikkaat todisteet valaisevat Raamatun kertomuksia joissa kerrotaan Jerusalemin tuhosta 587-6Ekr. (2 Kun 25:8-10; Jeremia 39:8; 2 Aikak 36:18-19)

“Viidennessä kuussa, kuukauden seitsemäntenä päivänä, Baabelin kuninkaan Nebukadnessarin yhdeksäntenätoista hallitusvuotena, tuli Baabelin kuninkaan palvelija Nebusaradan, henkivartijain päällikkö, Jerusalemiin. Hän poltti Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaikki Jerusalemin talot; kaikki ylhäisten talot hän poltti tulella. Ja koko kaldealaisten sotajoukko, joka henkivartijain päälliköllä oli mukanaan, repi maahan Jerusalemin muurit, yltympäri.”2 Kun 25:8-10

“Kuninkaan linnan ja kansan talot kaldealaiset polttivat tulella, ja Jerusalemin muurit he repivät maahan. Ja loput kansasta, jotka olivat jäljellä kaupungissa, sekä ne, jotka olivat menneet hänen puolellensa – loput kansasta, jotka olivat jäljellä – vei Nebusaradan, henkivartijain päällikkö, pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Mutta köyhimmät kansasta, joilla ei ollut mitään, Nebusaradan, henkivartijain päällikkö, jätti Juudan maahan ja antoi heille sinä päivänä viinitarhoja ja peltoja. Ja Nebukadressar, Baabelin kuningas, oli antanut Nebusaradanille, henkivartijain päällikölle, Jeremiasta tämän käskyn: “Ota hänet ja pidä hänestä huoli; älä tee hänelle mitään pahaa, vaan tee hänelle niin, kuin hän itse sinulle sanoo.” Jeremia 39

“Ja kaikki Jumalan temppelin kalut, sekä suuret että pienet, ja Herran temppelin aarteet sekä kuninkaan ja hänen päämiestensä aarteet, kaikki hän vei Baabeliin. Jumalan temppeli poltettiin, Jerusalemin muurit revittiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella, ja kaikki sen kallisarvoiset esineet hävitettiin. Ja jotka olivat säilyneet miekalta, ne vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Ja he olivat hänen ja hänen poikiensa palvelijoina, kunnes Persian valtakunta sai vallan. Ja niin toteutui Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, kunnes maa oli saanut hyvityksen sapateistaan – niin kauan kuin se oli autiona, se lepäsi – kunnes seitsemänkymmentä vuotta oli kulunut.” 2 Aikak 36:18-19

Daavidin kaupunki asutettiin Juutalaispakolaisten toimesta jotka palasivat karkotuksesta Raamatun kuvauksen mukaan 6. vuosisadalla Ekr. Uusi muuri jonka Nehemia rakennutti, ei seurannut vanhaa muuria. Se rakennettiin ensi kertaa Daavidin kaupungin luoteisrinteelle.

Pakanoiden aika: Hellenistisellä ja Rooman hallitavallan ajalla, kaupungin keskusta siirtyi länsipuolelle. Keskiajalla Jerusalem rakennettiin nykyisen vanhankaupungin muurien mukaan. Tästä johtuen Daavidin kaupunki, Raamatun Jerusalemin sijaintipaikka säilyi asumattomana nykyisen vanhankaupungin muurien ulkopuolella.

Daavidin kaupungin kaivauksia johti Y. Shiloh: Hebrew University of Jerusalem.

——————————————————————————————————————————————

Siionin vuori: Moorian vuori, Temppelivuori, Jerusalem

Vuori jolla islamin vääräuskoisten uneksijoiden epäjumalanpalvelusrakennelma on vielä tällä hetkellä. Sen paikalle pystyteään jo rakennettu ja voideltu Herran Temppeli ennustusten mukaan. “Peto ilmestyy siellä ja julistaa olevansa jumala”

Ja hän sanoi: “Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon.” 1Moos22:2 … NAVE’s topical bible: Abraham offers Isaac upon Mount Moriah, afterward called Mount Zion, the site of the temple (later in the time of Solomon)

“Silloin Herran enkeli käski Gaadin sanoa Daavidille, että Daavid menisi pystyttämään Herralle alttarin jebusilaisen Ornanin puimatantereelle.
Ja Daavid sanoi Ornanille: “Anna minulle puimatantereen paikka, rakentaakseni siihen Herralle alttarin; täydestä hinnasta anna se minulle, että vitsaus taukoaisi kansasta.”
Ornan vastasi Daavidille: “Ota se itsellesi, ja herrani, kuningas, tehköön, mitä hyväksi näkee. Katso, minä annan härät polttouhriksi ja puimaäkeet haloiksi sekä nisut ruokauhriksi; kaikki minä annan.”
Mutta kuningas Daavid sanoi Ornanille: “Ei niin, vaan minä ostan ne sinulta täydestä hinnasta; sillä minä en ota Herralle sitä, mikä on sinun, enkä uhraa ilmaiseksi saatua polttouhria.”
Niin Daavid antoi Ornanille siitä paikasta kuudensadan sekelin painon kultaa.
Ja Daavid rakensi sinne alttarin Herralle ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja, ja kun hän huusi Herraa, vastasi Herra tulella, jonka hän lähetti taivaasta polttouhrialttarille.
Ja Herra käski enkelin pistää miekkansa tuppeen.
Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin, Moorian vuorelle, jossa Herra oli ilmestynyt hänen isällensä Daavidille, siihen paikkaan, jonka Daavid oli valmistanut, jebusilaisen Ornanin puimatantereelle.
Hän alkoi rakentaa toisen kuun toisena päivänä, neljäntenä hallitusvuotenansa.” 1-2 Aikak.

al a qsa mooskeija, doome of the Rock

…sekö Jerusalemissa edustavat is lamin kolmanneksi pyhimpiä paikkoja?

Ei ole totta. Todellisuudessa k0raani ei sano Jerusalemista yhtään mitään. Mekka ja Medina mainitaan satoja kertoja. EI KOSKAAN JERUSALEMIA. Ja hyvällä syyllä. Ei ole näet historiallisia todisteita siitä että Muhammed olisi koskaan vieraillut Jerusalemissa.

Nykypäivän musslimit siteeraavat k0raanin kohtaa, 17.shuraa jonka otsikko on “Yömatka”. Se koskettelee muhammedin uneksintaa jossa muhammed vietiin yöllä “pyhästä temppelistä kauimpaan temppeliin jota koskaan olemme siunanneet jotta osoittaisimme hänelle merkkimme” Seitsemännellä vuosisadalla JOTKUT (jesu iitat taas?) MUSLIMIT totesivat näiden olevan mekka ja Jerusalem (7. VUOSISADALLA, Muhammedin kuoleman jälkeen JOTKUT POLITRUKIT! suom. huom.). Tämä on paras yritys mitä islam pystyy esittämään väitteessään Jerusalemia kohtaan. Myytti. Fantasiaa. Onnellisia olettamia. Sillävälin, juutalaiset voivat jäjittää juurensa Abrahamin aikoihin saakka.
www worldnetdaily.com

——————————————————————————————————————————————

Eräs muinaisen ajan tärkeimpiä voiteita, Mirha, on todettu sisältävän syöpää ehkäiseviä ominaisuuksia.
24Kislev5762, December9,2001, www jpost.com/Editions/2001/12/09/News/News.39573.html
Myrrh shown to have potential as anti-cancer agent By Judy Siegel

———————————————————————————————————————————————–

.

Raamattu, tiedettä tarkempi historian kattava opus.

Maailman tutkituin teos kautta kaikkien aikakausien. Kehoittaa kaikkia tutkimaan ja koettelemaan kaikki. (Ei määrää kuten kostonlahko joka käskee tappaa epämääräisten kirjoitustensa paljastajat)

Sana=Tiede=Madda=Logos=Science, Reasoning, Computation=Die Wissenschaft=Vetenskap

Miksi? Pitää sisällään tieteellisen menetelmän tutkia ja todentaa asioita: “…mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenlaista pahaa.” 1Tess.5 “…että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on…”Fil.1 Raamattu: Täynnä tarkkoja ennustuksia joita mikään muu oppi ei lähelle pääse: Esim. Israelin itsenäistyminen ennustettiin päivälleen. Jo 2500v sitten. (sattuipa toteutumaan joskus n.1948) Tämä ennustus toimi antisemiittien pilkkalauluna aina vuoteen 1948. Vaan kuinkas sitten kävikään :(

Eräs pikku näyte:

Seuraava informaatio viimeisistä arkeologisista kaivauksista on saatu Israelin Valtion ylläpitämästä web sivustosta 2000 -luvun alkupuolella: http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH0dpk0

————————————————————————–
.

SALOMON TEMPPELI
.

Peukalon kokoinen norsunluinen granaattiomena jossa on vanhan Hebrean kaiverrukset on ainoa jäänne Kuningas Salomon Temppeliaarteista. Pieni granaattiomena joka luultavasti on ollut Temppelipapin sauvan päässä, sisältää kaiverruksen: “Kuuluu Herran temppeliin, pyhitetty papeille. Sen ikä sijoittuu 8:lle vuosisadalle EKR, Salomon Temppelin aikaan.

Museot: Monet näistä aarteista jotka on kaivauksissa löydetty, ja monet muut Jesrusalemissa ja sen ympäristössä, on sijoitettu Bronfmanin Raamatulliseen ja arkeologiseen -museoon, sekä Rockefeller -museoon jotka ovat osa Jerusalemin Israel -museota.

Hopearullat: Löytöjen joukossa on kaksi pientä hopearullaa jotka löytyivät yli tuhannen muun esineen kanssa ikivanhassa hautakaivauksessa jonka nimi on Kefet Hinnon, vastapäätä vanhankaupungin muureja. Varovasti aukikäärityissä rullissa paljastui ikivanha kirjoitus 7:ltä vuosisadalta EKR, joten ne ovat eräät vanhimmista koskaan löydetyistä teksteistä.
Rullat sisältävät pappien siunauksen 4:Moos6:24-26 “24. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; 25. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; 26. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. ” http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00w30

.DAN

Danin kaupungin kukkulat sijaitsevat Hermon vuoren juurella, maan koillisosassa. Maan hedelmällisyys mainitaan Tuomarien kirjassa.

Kaivauksissa kaupungin portin ulkopuolella löytyi istuinpaikat, joissa vanhimmisto Daavidinkin aikana kokoontui; Ruut 2.
Seuraavana portin aukkoa kohden, on neljä koristeltua kiveä jotka kannattelivat neljää pylvästä jotka tukivat katosta. Tässä kohden kuningas tai tuomari istui kaupunkiin tullessaan: Silloin kuningas (Daavid) nousi ja asettui istumaan porttiin. Ja kaikelle kansalle ilmoitettiin ja sanottiin: “Kuningas istuu nyt portissa.”2Sam19
http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00uu0 … Katso kuvia: Em. Sivulla kuva Stelasta jossa kerrotaan mm. Israelin kuningas Davidista yms.

Eräitä Raamatunkohtia jotka kaivauksien löydökset kertovat:

Mutta Booas meni kaupungin porttiin ja istuutui sinne. Ja katso, sukulunastaja, josta Booas oli puhunut, kulki siitä ohitse; ja Booas sanoi: “Sinä siellä, poikkea tänne istumaan.” Hän poikkesi ja istui siihen. 2. Senjälkeen Booas otti kaupungin vanhimpia kymmenen miestä ja sanoi: “Istukaa tähän.” Ja he istuivat. Ruut2
Jooab:…niin, nyt minä tiedän, että jos Absalom olisi elossa ja me kaikki olisimme tänään kuolleet, se olisi sinulle mieleen.
7. Mutta nouse nyt ylös ja mene ulos ja puhuttele ystävällisesti palvelijoitasi. Sillä minä vannon Herran kautta: jollet mene ulos, niin ei totisesti yhtä ainoatakaan miestä jää luoksesi tänä yönä; ja tämä on oleva sinulle suurempi onnettomuus kuin mikään muu, joka on kohdannut sinua nuoruudestasi tähän päivään saakka.” 8. Silloin kuningas nousi ja asettui istumaan porttiin. Ja kaikelle kansalle ilmoitettiin ja sanottiin: “Kuningas istuu nyt portissa.” Silloin kaikki kansa tuli kuninkaan eteen. 2Sam19

.

EKRON

.

Ekron, Filistean kaupunki on yksi Raamatun useasti mainituista kaupungeista. Filistealaiset olivat meren kansaa jotka olivat vaeltaneet 12 vuosisadalla EKR Etelä-Kreikasta. Filistelaiset asettuivat paikoilleen samaan aikaan kun Israel asutti Juudan ylängöt. Riippumattomina he pitivät tapansa joiden juuret ovat Mykenen kulttuurissa.

Todennäköisesti Kuningas Daavid tuhosi Ekronin 10 vuosisadalla EKR. Kaupunki jälleenrakennettiin, ja myöhemmin profeetta Aamos ennusti sen tuhon, joka tapahtuikin 712EKR. Sargon II, Assyrian kuningas valloitti ja tuhosi kaupungin. Kaupunki jälleenrakennettiin, ja 604EKR Nebukadnessar taas tuhosi kaupungin.

Historian dokumentti listaa hallitsijat:

Kaivauksien loppuvaiheessa löytyi ainutlaatuinen, täydellinen kuninkaallinen historiankirjoitus eliitin temppelialueelta. Kirjoitustaulu kooltaan 60 x 39 x 26 cm, löytyi tuosta pyhäköstä.
Kirjoitus on merkittävä siksi, koska se sisältää Raamatullisen kaupungin nimen, ja listaa viisi sen hallitsijaa, joista kaksi mainitaan kuninkaina muissa löydöksissä. Se on ainoa löydetty kirjoitus joka liittyy suoraan ympärillä oleviin arkeologisiin löydöksiin. Kirjoituksen otsikko: “Ekronin valtias”, todistaa Tel Miknen olleen Raamatussa kerrottu Ekron.
Katso kuvia: http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH0g700

.

EN GEDI, kylä Tel Gorenissa

.

En Gedissä olevassa synagogan lattiaornamentissa on hakaristi – asia jota virallinen arkeologian sivusto tyylikkäästi sensuroi ja piilotteee; katso täältä: www historyhuntersinternational.org/2010/05/19/archaeology-of-ein-gedi/

Synagoogan lattiamosaiikki, En Gedi;

Raamatun ajanjaksolla En Gedi ja ympäröivä autiomaa joka tunnetaan En Gedin erämaana, olivat osa Judan heimon maata. Raamattu dokumentoi kuinka Daavid pakeni Kuningas Saulia En Gediin: “Mutta Daavid lähti sieltä ja oleskeli Een-Gedin vuorten huipuilla. 1 Samuel 24:1.

Kaksi En-Gedistä löydettyä Hebrean kirjoitusta liitty hebrealaisiin traditioihin. Yksi luettelee kolmetoista isää samoin kuin Aikakirja 1:1-4: “Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mehalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Ham and Japheth”.

Toinen luettelee eläinradan kaksitoista merkkiä ja kaksitoista hebrealaisen kalenterin kuukautta. Siinä mainitaan myös kolme patriarkkaa: Abraham, Iisak, Jaakob ja Danielin kolmen ystävän nimet: Hananja, Misael and Asarja. Löydetyssä kirjoituksessa on myös Siunaus : Rauha Israelille.
Katso kuvia: http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH0g710

.

Lachish: Juudan Kuningaskunnan kaupunki

.

Laakiis sijaitsee rehevässä alankomaassa 40km itään Daavidin kaupungista, Jerusalemista. Sen kaivauksia on suoritettu vuosina 1930-40 ja jälleen 1973-1987.

Sannherib, Assyrian kuningas tuhosi kaupungin 701 Ekr. taistelussa Juudaa vastaan. Hävitys oli täydellinen, kaikki rakennukset hajoitettiin ja väestö vietiin pakkosiirtolaisuuten kuten Raamattu kuvaa. Assyrialaisten sotaretki Juudan kuningas Hiskian aikana kerrotaan tarkasti Raamatussa (2 Kun. 18:14-17; 2 Aikak 32:9). Valloitus kuvataan erityisen tarkasti erikseen monumentaalisissa kivi reliefeissä Sannheribin palatsin jäännöksissä Ninivessä. Näistä nähdään harvinaisen tarkka kuva taistelujen kulusta ja valloituksesta.

Assyrian hyökkäys voidaan selkeästi havaita arkeologisesta todiste-aineistosta taistelupaikalla. Hyökkäys tuli lounaasta; valloittajat rakensivat valtavan maaluiskan paksuja kaupungin muureja ja vallihautoja vasten. On laskettu että 15.000t maa-aineksia kasattiin. Päälle laitettiin laastia jotta muurinmurtajat saataisiin hinattua ylös. Kaupungin epätoivoiset puolustajat vuorostaan korottivat muuriaan, jolloin assyrialaisten täytyi taas korottaa ramppia. Taistelun kovuutta kuvaa paikalle jääneiden löyryneiden aseiden määrä.

Kuningas Joosian aikana (639-609 Ekr) kaupunki jälleenrakennettiin. Jeremian kirja 34:7 kertoo Babylonian kuninkaan hyökkäys ja -hävitysretkestä 587/6 Ekr. Jeremian ennustukset joille kansa nauroi, täyttyivät ajallaan yksityiskohtaisesti.

Laakiin kirjeiden nimellä tunnetut kirjoitukset löytyivät myös täältä. Ne on kirjoitettu paleo-Hebrealaisella kirjoituksella saviruukun palasiin, ja sisältävät varuskunnan päällikön kirjeenvaihtoa Laakiin kaupunginkomentajan kanssa.
Katso kuvia: http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAH00ve0

————————————————————————————————————————————————-

Israelin itsenäistyminen Raamatun ennustus:

3500v. sitten Raamatussa; Israelin itsenäisyys 14.5.1948 … päivälleen ennustettu.

ISRAEL’S REBIRTH IN 1948 FORETOLD BY EZEKIEL
www hebroots.org/hebrootsarchive/9808/9808_m.html

“Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa.” Jes.66:8

“Ja sinä pane maata vasemmalle kyljellesi ja aseta sitä painamaan Israelin heimon syntivelka. Yhtä monta päivää, kuin sinä makaat sillä, on sinun kannettava heidän syntivelkaansa. Ja minä panen sinulle saman luvun päiviä, kuin on heidän syntivelkansa vuosia: kolmesataa yhdeksänkymmentä päivää; niin sinun on kannettava Israelin heimon syntivelkaa <390>. Ja kun olet saanut ne päättymään, on sinun pantava maata toistamiseen, oikealle kyljellesi, ja kannettava Juudan heimon syntivelkaa neljäkymmentä päivää; päivän kutakin vuotta kohti minä olen sinulle pannut <40>. Hes.4

“Niinkuin te neljäkymmentä päivää <40> vakoilitte maata, niin saatte nyt, päivä vuodeksi luettuna, neljäkymmentä vuotta <40> kärsiä pahoista teoistanne ja tulla tuntemaan, mitä se on, että minä käännyn teistä pois.“4Moos.14:34

Israel oli Egyptin orjuudessassä 430 v. Babyloniassa 70v.

Juutalainen kalenteri kuunkierron mukaan on 360 päivää.

Modernin ajanlasku kalenterissa vuosi on 365.25 päivää. (=karkausvuosi joka 4.s vuosi)
Pakkosiirtolaisuuden päättyminen, laskelman lähtöpiste, Jumalanpalveluksen uudelleen aloitus Jerusalemmissa Vuonna 536BC. Tästä Jumala laski joka päivästä yhden vuoden. Juutalaisessa kalenterissa tämä merkitsisi 520 vuotta. Tämä laskelma tuottaisi tulokseksi 207.200 päivää ja tultaisiin vuoteen 1947 keskellä toukokuuta. Joten vuoden virhe.

Nollavuotta ei ole olemassakaan.

Tämä yhteenlasku tuottaa tulokseksi 15.Toukokuuta 1948, tarkalleen päivälleen 2483 vuotta. Heistä tuli kansakunta (Jes.66:8)

———————————————————————————————————————–

Who hath heard such a thing? who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? or shall a nation be born at once? for as soon as Zion travailed, she brought forth her children.
Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth? saith the LORD: shall I cause to bring forth, and shut the womb? saith thy God.
Thou also, son of man, take thee a tile, and lay it before thee, and pourtray upon it the city, even Jerusalem:
And lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mount against it; set the camp also against it, and set battering rams against it round about.
Moreover take thou unto thee an iron pan, and set it for a wall of iron between thee and the city: and set thy face against it, and it shall be besieged, and thou shalt lay siege against it. This shall be a sign to the house of Israel. Lie thou also upon thy left side, and lay the iniquity of the house of Israel upon it: according to the number of the days that thou shalt lie upon it thou shalt bear their iniquity.
And when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah forty days: I have appointed thee each day for a year.
After the number of the days in which ye searched the land, even forty days, each day for a year, shall ye bear your iniquities, even forty years, and ye shall know my breach of promise. Num.14:34
They were in bondage to Egypt 430 years, and in Babylon for 70 years.
The Jewish calendar in the lunar solar year was 360 days. Our modern solar
calendar is 365.25 days.
The captivity of the Jews was between 606-536B.C. God measured according to the number of days with a year for each day. In their calendar, it would have been 520 years. If you
multiply the days, there were 207,200 days, and you come up with 1947 in
the middle of May. We were one year off.
They we realize that between AD 1 and BC 1 there is no zero year. So that
makes to May 15, 1948, exactly 2, 483 years to the month and day. They
became a nation in their rebirth in one day.

————————————————————————————————————————————————-

.

Joonan Valas

Ranskalaisen merentutkijan Cousteaun luonto-ohjelma sanoi mielenkiintoisen asian. Hän nimittäin puhui Joonan tapauksesta ja sanoi, että ainoa kala, jonka sisällä ihminen voisi elää kolme vuorokautta on jättiläismeriahven. Näille kaloille on ominaista, että ne pitävät saaliinsa elossa, siis tuoreena, siihen asti, että tarvitsevat sen ravinnon. Joskus ne voivat myös oksentaa saaliinsa elävänä ulos. Hän kertoi, että vaikka jättiläismeriahvenet eivät nykyään kasva riittävän suuriksi nielläkseen ihmisen, Joonan aikaan eli riittävän suuria jättiläismeriahvenia pystyäkseen siihen.

Joonan kirja:
Jaakko Kuninkaan käännös = King James: “fish” = hebreaksi <dag> =kala (Tästä sanasta tulee Daagoninpappi, piispojen – erityisesti katollisten pakanajumala kalanpää päähine…)

Sanaa valas ei alkukieli tunne: Joonan tarinan keskipiste jumalattomalle ei olekaan kirkkoraamatun 1938 sana valas, vaan Joona 2:9!Joona 2:8 King James (=Joona 2:9 1938 KR) <amplified> Ne jotka suojelevat, aitaavat ja vahtivat moraalittomuutensa tyhjää epäjumalanpalvelusta hylkäävät hyvyyden ja armon. KJV / Strongs ….
Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa. KR 1938

Paavali: “Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä “Valasta pitäneet uskonne esteenä”, te niinkuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän. Tee siis nyt parannus ja käänny, että syntisi pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. “Apt3

———————————————–

Madras (India) Mail of November 28th, 1946:
Bombay, November 26. — A twelve-foot tiger shark, weighing 700 lbs., was dragged ashore last evening at the Sasson Docks. When the shark was cut open a skeleton and a man’s clothes were found.
http://www.probe.org/docs/jonah.html

Another individual, Marshall Jenkins, was swallowed by a Sperm Whale in the South Seas. The Boston Post Boy, October 14, 1771, reported that an Edgartown (U.S.A.) whaling vessel struck a whale, and that after the whale had bitten one of the boats in two, it took Jenkins in its mouth and went under the water with him. After returning to the surface, the whale vomited him on to the wreckage of the broken boat, “much bruised but not seriously injured.”3
www grmi.org/renewal/Richard_Riss/evidences/8jonah.html
popularmechanics.com/science/research/2001/11/science_solves_more_mysteries/index2.phtml

———————————————————————————————————————————————-

.

.

Raamatun luotettavuus – Bill Myers

Raamattu on maailman luetuin kirja – ja luotettavin. Huolimatta siitä vaikka sitä vastaan historian aikana on hyökätty monin tavoin. Raamatun kirjoitukset on pyritty osoittamaan vääriksi ja kuvitteelliseksi milloin “tieteen”, milloin jonkun muun auktoriteetin nimissä. Satojen vuosien saatossa Raamattu ei ole menettänyt arvovaltaansa. Sen sijaan sitä vastaan esitetyt väitteet ovat osoittautuneet vääriksi ja kestämättömiksi.

Sanomme, että Raamattu on syntynyt Jumalan innoituksesta, “inspiraatiosta”, Hänen sanellessaan opetuksensa langenneelle ihmissuvulle. Ensimmäiset ihmissukupolvet eivät tarvinneet kirjoitettua Sanaa. Tieto Jumalasta kulkeutui ja säilyi puhuttuna sanana. Historian edetessä tuli tarpeelliseksi säilyttää tieto kirjoitettuun Sanaan. Ensin Hän kirjoitutti Vanhan testamentin (Vanhan liiton) ja Kristuksen lihaan tulon ja syntien sovitustyön jälkeen Uuden testamentin. Raamattu, sellaisena kokonaisuutena kuin me sen tunnemme, on ollut olemassa lähes 2000 vuoden ajan. Tuon ajan kuluessa ihmiskunta on elänyt läpi monenlaisia vaiheita. Teknis/tieteellinen ym. kehitys ja sitä kautta ihmisen tieto eri asioista, on lisääntynyt suuresti.
Moni, aiemmin varmana pidetty tieto, on jouduttu hylkäämään vääränä. Mutta Raamattu on sama. Sen sisältöä ja sanomaa ei mikään ihmiskunnan tiedon tai muu muutos ole pystynyt muuttamaan. Jo pelkästään tämä asia on yksi todistus Raamatun alkuperästä. Kuvitteleeko kukaan, että eri aikoina eläneiden ihmisten kuvitelmista voitaisiin koota yhtenäinen kirja ja sen sanoma säilyisi ajattomana totuutena halki vuosisatojen ja vuosituhanten???
Monet liberaalit ja modernistit raamatuntutkijat käyttävät aikansa todistaakseen Raamatun epäluotettavaksi. He käyttävät “kristitty” nimeä, mutta eivät usko kirjoituksiin, joiden mukana kristillinen usko seisoo tai kaatuu. Heille Raamattu on ihmisen kirjoituskokoelma, ilman Jumalan innoitusta ja valvontaa. Jos Raamattu voitaisiin osoittaa tarukirjaksi, ei enää olisi kristillistä uskoa. Kyseessä on hyökkäys kristillisen seurakuntayhteisön sisältä.

Toinen laita raamatunvastaista näkemystä on nykyinen karismaattinen suuntaus, jossa Raamatulla sanotaan olevan auktoriteettiarvo, mutta käytännön opetuksessa se kielletään. Ilmestykset, väärät profetiat, oma ilmestystieto, Raamatun omavaltainen selittäminen ja ihmisauktoriteetit syrjäyttävät Raamatun arvovallan. Tällainen kristillisyys saa kultin luonteen eikä enää keskity olennaiseen. Sekin on hyökkäys sisäpuolelta.

Molemmat murentavat Raamatun arvovaltaa niitä seuraavien kristittyjen mielissä. Kristittynä oleminen ei enää tarkoita pelkästään Raamatun Sanan kautta synnintuntoon tulleen ja Kristuksen sovitustyön vastaanottaneen ihmisen uutta elämää. Kristitty nimestä on tullut yleisnimi, jonka suojissa voivat versoa monet eri uskomukset ja päämäärät.

Uskon, että jokainen ihminen ajattelee elämäänsä ja sen loppua. Muistan, kuinka jo vuosikymmeniä sitten minun oli mahdotonta hyväksyä ajatusta, että kuoleman jälkeen ihminen vain “häviää” olemattomiin tai syntyy uudestaan jossakin muodossa. Se oli kauhea ajatus. Kommunismin ajatusta, että ihminen elää ikuisesti teoissaan, pidin varsin huonona ja jopa naurettavana lohdutuksena. Saarnaaja todistaa: “Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua..”

Koska Jumala on pannut ihmisen sisimpään tiedon iankaikkisuudesta, ihminen ei voi päästä pakoon tuota tuntemusta. Hän voi kyllä kieltää sen ja yrittää paeta sitä, mutta eroon siitä ei pääse. Jumala kirjoitutti Sanansa kirjaan jotta myös meillä, myöhemmän maailmanajan ihmisillä, olisi tieto iankaikkisuudesta. Huolimatta siitä, mitä uskomme ja kuinka elämme iankaikkisuus on kerran osamme. Raamattu ilmoittaa, että saamme valita kahdesta vaihtoehdosta: Taivas tai helvetti. Mitään välitilaa, mitään sielun ikuista kiertokulkua tai jatkuvaa kehittymistä ei ole. On vain iankaikkinen autuus ja ilo tai iankaikkinen tuska ja häpeä.
Uskon, että ajassamme monia riivaa itseopittu ja itseaiheutettu tavaton kiire. Asiasta puhutaan hienosti, monin sanakääntein ja kaikki tunnustavat ongelman olemassaolon. Minne meillä oikeastaan on kiire? Miksi tarvitaan aina lisää tuotantoa, tuottavuutta ja palkkaa? Miksi haluan aina lisää tavaraa ja niiden tuomaa hetkittäistä mielihyvää?

Kaikki tämä on myös pyrkimystä peittää tietoisuus iankaikkisuudesta. Kyseessä on itsepetos. Ihminen, joka tekee ratkaisun saa rauhan. Hänestä ei tule kaikkitietävää, erehtymätöntä yli-ihmistä, mutta hän saa Jumalan rauhan, tietoisuuden, että hän on osallinen luotettavan Raamatun lupaamasta pelastuksesta ja iankaikkisesta todellisuudesta.

Raamattu kertoo ihmisen lopullisen päämäärän. Jos se on oikeassa mitä syytä yhdelläkään ihmisellä on kieltää tämä totuus ja samalla tehdä pahaa itselleen? Tiedämme, että luonnostaan olemme itsekkäitä ja ajattelemme usein omaa etuamme ennen muita. Tai ainakin, ettei muiden etu heikennä meidän etuamme. Tässä asiassa suuri(n) osa maailman ihmisistä on kuitenkin hämmästyttävän epäitsekkäitä. Kun Jumala tarjoaa sisäistä rauhaa maan päällä ja iankaikkista onnea taivaassa elämän jälkeen, ihmiskunnan enemmistö toimii kiitettävän epäitsekkäästi. Surullista on, että tuo epäitsekkyys on kuitenkin suurinta itsepetosta, johon ihminen kykenee.

Pyhän Jumalan Sanasta ilmenee ihmisen synti, Jumalan armo ja Kristuksen merkitys. Sen kautta Pyhä Henki vaikuttaa aidon synnintunnon ja avaa iankaikkisen elämän todellisuuden. Kun ihminen tiedostaa kadotuksen, helvetin luonteen, ei sinne haluta. Samalla hetkellä Pyhä Henki on läsnä vakuuttaen Kristuksen kuolleen puolestamme juuri tätä varten: Jotta pelastumme iankaikkisesta tuomiosta. Pyhän Jumalan pelko on Hänen vanhurskaan asetuksensa pelkoa. Hän on tuominnut synnin. Joka riippuu siinä kiinni saa synnin tuomion. Joka tunnustaa synnin itsessään ja sen, ettei voi itse omalla hyvyydellään täyttää Jumalan vaatimusta pyhyydestä, pelastuu turvaamalla Kristuksen tekoon. Varma Raamatun Sana tekee selväksi, että Jumalan armo ON todellinen ja sen täyttymys on Jeesus Kristus.

Meillä on hätä tuntemistamme ja tuntemattomista, joille totuus ei kelpaa. Kun pääsemme keskusteluyhteyteen ja avautuu tilaisuus todistaa Jumalasta mitä silloin teemme, mitä sanomme?
Yksi pääasia on saada ystävämme ajattelemaan Raamattua sellaisena kuin se on: Jumalan luotettava ja varma Sana, jonka ilmoitus on totuus ja joka on tarkoitettu meille tiedoksi, jonka kautta saamme selvyyden peruskysymyksiimme. On tärkeää painottaa Raamatun merkitystä. Jos uskoo, että Raamattu on erityinen Jumalan ilmoitus, armo alkaa jo olla lähellä. Tieto, että Raamattua ei ole voitu osoittaa tyhjäksi – ei missään kohden – puuttuu monelta aikamme ihmiseltä. Meidän ei tarvitse “pakottaa” eikä “manipuloida” ketään uskomaan. Riittää kun Jumalan armosta saamme perille viestin, että Raamattu on luotettava ja tosi, eikä sitä vastaan ole voitu esittää yhtäkään kestävää vastaväitettä.
Tässä yhteydessä on hyvä vahvistaa omaa uskoa Raamatun luotettavuuteen. Voimme ottaa esille muutamia selviä todisteita, jotka kelpaavat hyvin todistamaan Raamatun luotettavuutta kenelle tahansa.

1.Vanha testamentti kuvaa todellisia tapahtumia, ei kuviteltuja. Arkeologian kehittyessä Raamatun kertomukset ovat saaneet lisävahvistusta, ei niin päin, että historialliset löydöt kumoaisivat Raamatun. Ei ole yhtäkään selvää todistetta Raamatun historiallisesta epäluotettavuudesta. Sen sijaan maailmassamme on olemassa monia todisteita, jotka vahvistavat Raamatun todenperäisyyden. Kun tiede ja tieto kehittyy tiedemiesten näkemykset itse asiassa lähentyvät Raamatun kuvauksia.
a)Vedenpaisumus

Pitkään on kiistelty Raamatun kertomuksen luotettavuudesta. Vedenpaisumuksen puolesta puhuvia todisteita on jo niin paljon, että yksikään vakavasti otettava tutkija ei väitä etteikö vedenpaisumus olisi todellinen tapahtuma. Kiistaa käydään lähinnä siitä, kuvaako Raamattu paikallista, vaiko koko maailmaa kohdannutta katastrofia. Raamattu puhuu selvästi koko maailmaa kohdanneesta tuomiosta. Eri puolilla siitä on myös selviä todisteita.

-Kansojen perimätieto. Eri puolilla maailmaa elävillä heimoilla on perimätietona sukupolvesta toiseen kulkenut vedenpaisu-muskertomus. Se tavataan mm. Amerikan, Kreikan, Australian, Intian, Polynesian, Tiibetin, Kasmirin ja Liettuan kansanperinteessä.

-Vanhat tekstit (Raamatun lisäksi). Ehkä monet ovat kuulleet “Gilgamesh” eepoksesta. Se on ikivanha kertomus, kirjoitettu 12 savitaululle. Tarina on kuvaus ihmisestä, joka eli vedenpaisumuksen molemmin puolin. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista käsitellä Nooan asemaa seikkaperäisemmin, riittänee kun ajattelemme, että kuten Aadam ennen vedenpaisumusta niin samoin Nooa vedenpaisumuksen jälkeen oli hyvin merkittävä henkilö.
Savitaulut kertovat mm: “Viidentenä päivänä suunnittelin sen (arkin) muodon. Pellon suuruinen oli sen pohja… sijoitin siihen kansia kuusi, seitsemään (kerrokseen) jaoin minä sen… sen sisimmän jaoin minä yhdeksään osaan… kuusi sar-mittaa maapihkaa kaasin sulatusuuniin… kaiken mitä omistin, lastasin siihen… vein laivaan koko perheeni ja sukuni… aron riistan, kedon eläimet… laivaan astuin, oveni suljin… tuskin koittanut oli aamurusko niin taivaan perukoilta nousi musta pilvi… jatkuu vain tuuli, paisumus vetten, raivoaa yli maan tuo etelämyrsky… koittaessa seitsemännen päivän laantui etelämyrsky, paisumus vetten, taistelu… lyötyään lujasti sotajoukkojen tavoin rauhoittui meri, tyyntyi pyörtävä myrsky, loppui paisumus vetten… avasin luukun, nenäni muurille lankesi valo… vuorelle Nisirin ajautui laiva, Nisirin vuori pidätti laivan, sen vankkua ei suonut… koko ihmisten suku oli savimaaksi nyt käynyt, ylisen kaltainen kostea aukea…”
-Fossiilit eli kivettymät. Ne syntyvät, kun elävä olento tai kasvi hautautuu yht´äkkisesti maaperään, jää maakerroksiin ja kivettyy maaperän puristuksen, paineen vaikutuksesta. Eri puolilla maailmaa on suuria “fossiilien hautausmaita”, eli alueita, joissa näkyy suuria määriä muinaisten elollisten olentojen kivettymiä. Yhdysvaltain Nebraskassa sijaitsee yksi valtava fossiilien hautausmaa. Maakerroksissa on nähtävissä vierekkäin ja päällekkäin suurten maaeläinten hahmoja. Aivan kuten veden liike voi kasata. Samankaltaisia hautausmaita on tavattu mm. Gobin autiomaasta, Sisiliasta, jne.

Meripihka tunnetaan historiassa kallisarvoisena aineena. Siitä on tehty ja edelleen tehdään koruja ja muita arvoesineitä. On löydetty suuria meripihkakimpaleita, joiden sisällä on säilynyt muinainen kasvi tai hyönteinen täysin ehjänä. Jotta näin voisi tapahtua tarvitaan hyvin äkkinäinen ja nopea tapahtuma, kuten maailmanlaaja tulva, jossa yksittäinen elävä hyönteinen tai kasvi jää äkillisesti vielä notkean meripihka-aineen sisään.

-Maaperän geologia. Se ei aina vastaa oletusta ns. vanhemmasta ja nuoremmasta kivilajista. Oletus on, että ns. nuorempi kivilaji on aina vanhemman päällä. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan kivilajit ovat eri puolilla maailmaa jopa päinvastaisessa, kuin oletetussa järjestyksessä. Vanha kivilaji on uuden päällä. Näitä laajoja esiintymiä ei ole voinut saada aikaan maankuoren liike, vaan todennäköisin syy on suurkatastrofi, kuten vedenpaisumus.

-Jalanjäljet. Texasissa on erikoinen alue, jossa kallioon painuneena nähdään ihmisen ja dinosauruksen jalanjälkiä. Jälkien ajoittaminen on kiistakysymys evoluutioteorian kannattajien halutessa osoittaa, että jäljet eivät ole samalta ajalta. Mikään ei kuitenkaan viittaa, etteikö näin olisi. Tältä alueelta on löydetty yli 50 ihmisjälkeä ja reilusti enemmän dinosaurusten jälkiä. Samasta tasosta maaperää on löydetty ihmisen hammas, kivettynyt sormi ja sellaisia kivettyneitä eliölajeja, joiden evoluutioteorian mukaan olisi pitänyt elää satoja miljoonia vuosia sitten!

-Pakastuneet ruumiit. Hyvin (kuten suossa tai jäässä) säilyneet vanhat ihmis- ja eläinruumiit tuottavat päänvaivaa historioitsijoille ja tutkijoille. Varmaan monet tuntevat Siperian jäätyneet mammutinruhot. Niiden jäätyminen on ollut niin nopeaa, että vatsalaukusta voidaan vielä löytää viimeinen ateria. 1992 tiedemaailma kohahti, kun Alpeilta löytyi ihmisen ruumis. Iän määritys tuotti tulokseksi “jäämiehen” kuolleen äkillisesti (kuten kylmään ja sitten ruumis jäätyi) ns. myöhemmän kivikauden aikaan. Kummastusta herätti miehen “kunnollinen” vaatetus, hiukset oli leikattu, hänellä oli tatuointi, aseistus ei ollut lainkaan primitiivinen, vaan käsitti edistyksellisen jousen, sulkapäisiä nuolia, jne. Miehen kuolinaika ajoittuu Raamatun vedenpaisumuksen aikoihin, pian sen jälkeen. Löytö osoittaa, ettei ihminen ollutkaan niin primitiivinen, kuin kehitysopin julistajat haluavat uskoa.
Mutta mikä aiheutti äkillisen jäätymisen? Vedenpaisumus toi maan päälle suuren määrän vettä. Sitä tuli taivaalta ja maaperästä. Sellainen mullistus muutti myös maapallon ilmaston. Raamatusta tunnemme, että vedenpaisumuksen jälkeen ihmisen elinikä lyheni radikaalisti. Sateenkaari näkyi taivaalla vasta vedenpaisumuksen jälkeen.
Mitä tapahtui suurelle vesimäärälle? Pääosa siitä on maailman merissä ja vesistöissä. Kun maa kuivui Nooan perhekunta saattoi aloittaa uuden elämän tietyssä maanosassa.
Kun ilmasto muuttui äkisti se toi muassaan kylmyyden osalle maailmaa. Suuri osa vedestä jäätyi ja muodosti jääpeitteen pohjoisille maanosille ja maapallon navoille. Tunnettu säätieteilijä Fred Hoyle mm. sanoo suuren vesimäärän ilmaan haihtumisen (kuten vedenpaisumuksen jälkeen) saavan aikaan suuren ilmastomuutoksen. Sen seurauksena suuri osa vedestä jäätyi nopeasti. Näin Jumala hoiti suuren vesimäärän. Jään sulaessa vähitellen maapallon ilmasto pysyi elinkelpoisena. Ihmisten luvun lisääntyessä jään sulaminen antoi lisää asumiskelpoisia alueita.

b)Nooan arkki
Jumala käski Nooaa valmistamaan arkin. Hän ilmoitti Nooalle arkin mitat ja muodon. Pituus 300 kyynärää, leveys 50 ja korkeus 30. Näillä mitoilla valmistettu alus on käytännössä uppoamaton, sen vahvistaa nykyinen tietämys. Monet tutkijat ovat tutustuneet arkin mittoihin ja aina laskelmat osoittavat arkin koon olleen optimaalinen sen tekemiseksi mahdollisimman vakaaksi kaikissa olosuhteissa. VT:n kyynärä oli noin 0,5 metriä. Täten arkin mitata metreinä olivat n. 150x25x15 m. Tilavuudeksi saadaan mahtavat n. 56000 m3. Tavallisia 100 m2:n omakotitaloja olisi arkin sisään mahtunut n.185 kpl.
Jos epäillään arkin kokoa kantamaan kaikki mukaan tulevat eläimet sen koko tulee ilmeiseksi jo edellisestä ok-talo vertauksesta. Lisäksi on muistettava, että Nooan ei välttämättä tarvinnut ottaa isokasvuisimmista eläimistä täysikasvuisia aikuisia, vaan hän saattoi ottaa mukaan terveitä, nuoria, ei vielä täysikasvuisia yksilöitä. Jumala käski Nooaa ottamaan kaksi kutakin lajia, joitakin lajeja seitsemän paria.
Joka tapauksessa arkkiin mahtui valtava määrä eläimiä. Jumala käski Nooan rakentaa arkki täyteen “kammioita”. Jos eläinten koko keskimäärin määritetään lampaan kokoiseksi niin arkkiin voi lastata 125000 eläintä. Meidän aikamme tuntee n. 18000 eläinlajia. Vaikka olettaisimme, että Nooan aikana lajeja oli enemmän arkkiin jäi vielä runsaasti tilaa eläinten ja ihmisten ruualle.
Oma lukunsa on Nooan arkin oletettu olinpaikka. Turkin ja Armenian rajaseuduilla on sukupolvien ajan kerrottu arkin olevan juuri siellä, jonne Raamattukin viittaa sen jääneen. Arkki on jään sisässä. Valitettavasti alueen olot ja turvallisuus on kaiken aikaa estänyt tarkempia tutkimuksia.

c) Maasta sinä olet tullut…

Jo kauan ennen ihmiskunnan “tiedon vallankumousta” Raamattu ilmoitti ihmisen alkuperän. Jumala loi ihmisen “maan tomusta”. Vasta lähellä omaa aikaamme on pystytty selvittämään mitä tekoa ihmisen ruumis on. Suurin osa on vettä ja loput kotoisin kuivalta maalta, eli mineraaleja, kivennäisiä, jne. Ihmisen ruumis on maasta ja lopulta muuttuu maaksi. Raamattu sanoo ihmisen kuitenkin olevan “Jumalan kuva”. Jumala on henki ja jotta olisimme Hänen kuvansa kaltaisia Hän puhalsi ihmiseen “elämän hengen”. Jumala teki ihmisestä iankaikkisesti elävän olennon, joka on hengen, sielun ja ruumiin omistava kokonaisuus. Maanpäällinen ruumis tosin uudistetaan iankaikkisuusruumiiksi.

Tieteen mukaan on todennäköistä, että ihmiskunnalla on yksi yhteinen kanta-isä ja –äiti. Viime vuosina nopeasti edennyt geeniteknologian tutkimus todistaa asian tieteellisesti. Raamattu on oikeassa – ja tarkasti.

Mitä todisteita on evoluution kannattajilla? Ihmisen ja apinan välimuotoa on etsitty kuumeisesti vuosikymmeniä. Tämän harrastuksen parissa tehdään paljon vilppiä. Tässä muutamia:

Jaavan ihminen: Tri Dubois teki historiaa löytämällä muinaisen ihmisen jäänteitä. Hän kokosi ihmisen esi-isän Jaavalta löytämiensä sääriluun, kallon ja kolmen hampaan perusteella. Ennen kuolemaansa hän tunnusti, että kallo kuului apinalle.
Nebraskan ihminen: Edellisestä poiketen tähän tarvittiin vain yksi hammas. Hampaan perusteella tiedemiehet kehittivät teorian Nebraskan ihmisestä, tämän vaimosta ja työkaluista. Hammas kertoo paljon! Vuosia myöhemmin tiedemiehille paljastui, että hammaskin oli väärä. Se oli sian hammas.

Pekingin ihminen: Kiinalainen vastaus ihmisen hätään löytää pätevä todistus kuulumisesta apinoiden
sukuun on kallonsirpaleista, leukaluusta ja hampaista koottu kyhäelmä. Vaikka luunpalatkin katosivat niin niiden pohjalta tehdyt päätelmät pitävät edelleen.

Neandertalin ja Cro-Magnon ihmiset: Edellisen on arvattu eläneen n. 100000 vuotta sitten, jälkimmäisen n. 40000 vuotta taaksepäin. Evoluutiosta kertovissa kirjoissa molemmat ovat faktaa. Monet tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä, että fakta onkin fiktiota. Kummallakin aivot olisivat olleet suuremmat kuin nykyihmisellä. Näin evoluutio tapahtuisikin toisinpäin. Meistä olisi vasta tulossa apinoita. Vakavasti puhuen monet tiedemiehet sanovat löydettyjen kallojen kuuluvan normaali-ihmiselle.

Lucy, ihmisapina-äiti: Tämä evoluutiosatu on saanut paljon sijaa mm. TV:n ihmisen kehitystä käsittelevissä ohjelmissa. Kenian luonnonhistoriallisen museon johtaja Richard Leaky pitää todisteita vähäisinä. Lucy rakennettiin kallonsirpaleiden ympärille. Leaky, joka ei kiellä evoluutiota, sanoo kaiken olevan mielikuvituksen tuotetta.

Suurin tekijä koko “puuttuva-linkki”-farssille on tutkijoiden kunnianhimo. Kunnia tuo mainetta ja maine rahaa. Samanlaista luetteloa evoluutiotutkimuksen ihmeellisistä saavutuksista voitaisiin jatkaa. Raamattu on oikeassa:

“Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.” Paavali kirjoitti Pyhän Hengen tahdosta tämän kuvauksen miltei 2000 vuotta sitten.

d) Tässä eräitä Raamatun “väittämiä”, paljon ennen kuin ihmistiede “löysi” samat asiat.

Job.26:7: “Pohjoisen hän kaarruttaa autiuden ylle, ripustaa maan tyhjyyden päälle”. 3500 vuotta sitten ei voitu tietää maan kulkevan rataansa tyhjässä avaruudessa. Näin ajattelee evoluutioteoriaan uskova. Monet ajattelijat lähellä omaa aikaamme ovat kuvanneet maata vakaana ja jotenkin tuettuna, kiinnitettynä kaiken keskuksena. Mutta jo Job tiesi maan olevan “tyhjyyden päällä”.
Jes.40:22: “Hän istuu korkealla maanpiirin päällä…” 700 vuotta ennen Kristusta Jesaja viittasi maan pallonmuotoon. 1519 jKr. Magellan purjehti maailman ympäri ja todisti maan olevan pallomainen. Raamatusta käy ilmi maan muoto myös Jeesuksen puhuessa paluunsa tapahtumista. Luukkaan 17:28-35 Hän kuvaa ilmestymisensä päivää ja käy selväksi, että toisaalla tehdään työtä, kun toisaalla nukutaan.
Jer.33:22: “Niinkuin taivaan joukkoa ei voida lukea…” Tähtitiede on pyrkinyt laskemaan tähdet. 1500/1600 luvun taitteen tähtitieteilijät Tyko Brahe ja Johannes Kepler saivat tulokset 777 ja 1005 kpl. Nykyisin laskemista ei yritetä vaikka arvioita tehdään. Arvio on, että pelkästään meidän linnunratamme käsittää 100 miljardia tähteä eli aurinkoa. Linnunratoja avaruudessa on määrätön määrä. Vähintään miljardeissa nekin arvioidaan. Kaiken kaikkiaan puhutaan triljoonista tähdistä. Mitä kehittyneemmin ihminen havaitsee sitä tarkemmaksi osoittautuu Raamatun ilmoitus.

2Piet.3:10: “…ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat…” Pietari, kalastaja Galilean alueelta kuvaa atomireaktiota. Kun atomin olemassaolo havaittiin ja tultiin tuntemaan kuinka se käyttäytyy tiede kohtasi Sanan. Kiistatta ensin oli Sana. Huomaa, että Pietari mainitsee “alkuaineet”. Sana “hajota” kuvaa juuri sitä mitä atomiräjähdyksessä tapahtuu, kun atomin voimat, jotka sitovat protoneita ja neutroneita toisiinsa “erotetaan”, päästetään irti. Ne hajoavat. Tapahtuu valtavan voimakas räjähdys, kaikki palaa, hajoaa. Maailmankaikkeus, koko luomistyö, koostuu atomeista. Jumala antaa meidän tietää, että kaikki näkyvä on tehty vain ajaksi. Hänen voimansa pitää atomit koossa niin kauan kuin Hän haluaa.

Saarn.1:6: “Tuuli menee etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään ja samalle kierrollensa tuuli palajaa.” Kuningas Salomo tunsi tuulen 3000 vuotta ennen oman aikamme säätietoa. Tiedetään, että tuuli todella kiertää maapallon ekvaattorien ja napojen välillä. Tuulet ovat erityisiä, mutta niistä voidaan sanoa juuri näin.

e) Maaplaneetan ikä

Mitä oli ennen meitä vai oliko mitään, emme tiedä. Raamattumme alkaa sanoilla “Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä…” Hepreankielinen ilmaisu sanoo, “maa tuli autioksi ja tyhjäksi”. Se viittaa tyhjään, sekasortoiseen, aavikkomaiseen, muodottomaan tilaan, josta Jumala teki hyvän. Evoluutioteoria laskee maan iäksi 4,5 miljardia vuotta. Kaikkien sekavien ikämääritysten epäluotettavuus takaa, että lähes mikä tahansa arvio on yhtä oikea. Monet tiedemiehet tunnustavat käytettävien tutkimusmenetelmien olevan epäluotettavia. Silti arviot esitetään faktoina. Todellisia faktoja ovat:

Historian ja sivilisaatioiden tutkimus antaa tuloksen, että ihminen on ollut maan päällä maksimissaan 6000:n vuoden ajan. Sen pidemmälle ei ole päästy vaikka halua olisi. Vanhimmista puista saadut kasvutiedot kertovat, että puusto on n. 4000-5000 vuotta vanhaa. Se sopii vedenpaisumuskertomukseen.

Maailman väkiluku on juuri siinä pisteessä, joka laskennallisesti voidaan saada, kun vedenpaisumuksen jälkeen 8 ihmistä aloitti maailman kansoituksen. Jos lasketaan perheeseen 2-3 lasta päästään nykyiseen väkilukuun n. 4300:ssa vuodessa. Aika vastaa ajanjaksoa vedenpaisumuksen ja nykyisen ajan välillä. Jos ihminen olisi ollut maan päällä 100000 tai 40000 vuotta sitten tila olisi loppunut jo aikaa sitten. Jos lapsiluku tuntuu alhaiselta on muistettava, että toisaalta monet katastrofit ovat verottaneet ihmiskunnan lukua historian aikana.

Maan magneettikentän tutkimus on osoittanut, että jos maapallon iäksi lasketaan vaikkapa 20000 vuotta magnetismi olisi ollut niin suuri, että maapallon kuori ja sisus eivät pysyisi yhdessä. Planeetan pitää siis olla ainakin tätä nuorempi.

Ennen kuumatkoja pidettiin selvänä, että kuun pintaa peittää yli 16 metriä paksu tomukerros, syntynyt meteoriiteista. Tomun määrä arvioitiin maapallon ja kuun evoluutioteorian mukaisen iän mukaan. Tutkituissa paikoissa oli tomua enimmillään vain 0,5 metriä. Tavallisesti vain muutamia senttejä. Se osoittaa kuun iän olevan melko nuori.

f) Onko ihminen sokea sattuma?

Evoluutioteoriaan uskominen vaatii vahvan uskon. Uskonnosta onkin kyse. Raamattu totesi jo muinoin: “Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.”

Ihmisen solu, pienen pieni osanen, voi sisältää 100000 molekyyliä ja siinä voi olla käynnissä 10000 kemiallista reaktiota samaan aikaan. Jokainen solu sisältää enemmän tietoa kuin “30 osainen Encyclopedia Britannica” (maailman laajimpiin kuuluva tietosanakirjasarja).
Tämän määritelmän on sanonut yksi johtava evoluution puolustaja, prof. Richard Dawkins, Oxfordin yliopistosta. Mutta onko kymmeniä tuhansia sivuja käsittävän kirjasarjan syntyminen sattuma? Ei tietenkään. Se vaatii paljon työtä ja suunnittelua. Kuinka paljon enemmän viisautta ja tietoa onkaan liittynyt ihmisen luomiseen! Yksi solu on valtava ihme ja sen ympärille on syntynyt oma tieteenala. Ja näitä soluja ihmisessä on triljoonia, jokaisella tarkkaan suunniteltu oma tehtävä ja tarkoitus. Nämä triljoonat solut toimivat yhteistyössä keskenään muodostaen ihmisen.

Kuuluisa brittiläinen astronomi Fred Hoyle laskeskeli kerran kuinka todennäköistä olisi, että yksi elämälle elintärkeä entsyymi syntyisi sattumalta. Hän sai tuloksen 1:1(kuvittele tämän ykkösen perään 40 000 nollaa). Elämän syntymiseen tarvitaan useita tällaisia entsyymeitä. Evoluutio menee sanattomaksi kun tarkastellaan ihmisruumiin toimintoja, immuunijärjestelmää, verenkiertoa, aivoja ja niiden toimintaa, jne… Kaikki todistaa evoluutiota vastaan. Silti kapinallinen ihminen pitää kynsin hampain kiinni tästä tieteen “pyhästä lehmästä”.

g) Baabelin torni

Ne, jotka pitävät Raamattua tarukirjana, eivät pysähdy tutkimaan mitä arkeologia on tuonut päivänvaloon. Koska heiltä puuttuu tietoa he pitävät kiinni omista luuloistaan. Raamattu kuvaa kuinka ihmismäärä kasvoi maan päällä ja lopulta he päättivät rakentaa kaupungin, jonka keskuksessa oli mahtava torni. Tarkoitus oli “ettemme hajaantuisi yli kaiken maan”. Joukon johtajana oli Jumalaa vastaan kapinoiva Nimrod. Tornin tarkoitus lienee ollut toimia epäjumalanpalvonnan keskuksena.
Jumala hajotti joukon jakamalla sen ryhmiin antaen kullekin ryhmälle oman kielen. Kapina päättyi sekasortoon. Monet kielentutkijat ovat sitä mieltä, että kaikki maailman kielet ovat alkuisin yhdestä kielestä. 1800-luvun arkeologiset kaivaukset toivat esiin tornin jäännökset. Baabelin kaupungin kaivauksissa löytyi kuningas Nebukadnessarin kirjoitus.
Kuningas halusi uudistaa mahtavan tornin. Sen juurelta löydettiin tiiliä, joihin kuningas oli kirjoituttanut kertomuksensa:
“Torni, iankaikkinen asuinsija, jonka perustin ja rakensin. Viimeistelin sen loistokkuuden hopealla, kullalla, muilla metalleilla, kivellä, poltetuilla tiilillä, puulla. Ensimmäinen, joka on rakennus maailman keskuksessa, muinaisen Babylonian monumentti, rakensin ja viimeistelin sen. Koristelin sen huipun kuparipäällysteisin tiilin… Aiempi kuningas rakensi sen, mutta hän ei saanut valmiiksi sen huippua. Kauan sitten ihmiset hylkäsivät sen, kun eivät ymmärtäneet toistensa kieltä…”

h) Kirjoitus Siinailla

Exodus on parhaiten tunnettuja Raamatun tapahtumia. Israelin kansa lähti Egyptistä yhtenä joukkona Mooseksen johdolla. Siinailla on kauan tunnettu laakso, jossa on muinaisia kiviin kaiverrettuja kirjainmerkkejä suuri määrä. Paikka sai nimen “Kirjoituksen laakso” (Wadi Mukatteb). Kun merkit osattiin tulkita nähtiin, että niistä muodostui kertomus Israelin lähdöstä Egyptistä. Monet oppineet pitävät mahdollisena, että kirjoitukset ovat autenttisia ja joko exoduksessa mukana olleiden tai samaan aikaan eläneiden tekemiä. Yksi asia on varma. Kirjoitukset ovat hyvin vanhoja. Ensimmäinen tieto niiden olemassaolosta löytyy historioitsija Diodorus Siculuksen teksteistä (n. 10 eKr.).
Pitkin laaksoa löytyy kiviä ja kalliota, joissa on lyhempiä ja pidempiä tekstejä. 518 jKr. bysanttilainen Cosmas Indicopleustes kävi paikalla yhdessä juutalaisen kumppaninsa kanssa. Hän osasi jo tulkita merkkejä ja niiden juutalainen luonne tuli selväksi.

Paikalliset arabit sanoivat merkkien tekijöiden kuuluvan menneeseen aikaan, eikä kieli ole heille tuttua. Samanlaista kirjoitusta on löydetty muistakin paikoista Siinailla.
1700 ja 1800 luvuilla merkit kiinnostivat monia tutkijoita. Kirkonmies, innokas valokuvauksen harrastaja ja historian tutkija Charles Forster julkaisi tekstejä kirjassaan 1862. Kaiverrukset kertovat mm:
“Tuuli puhalsi, meri jakaantui, he kulkivat yli… heprealaiset pakenivat meren läpi; meri on muuttunut kuivaksi maaksi… Mooses kiirehti kansaa kuin siipensä nostava strutsiemo huutaen lujaa… mahtava armeija pyyhälsi yhdeksi palautuvaan mereen; he sätkivät ja hyppivät… Joukko pakeni, heimot laskeutuivat syvälle. Ihmiset astuivat vesiin. Joukko tuli ja kulki keskeltä. Ihmiset ovat täynnä ihmetystä, levottomuutta. Jumala on heidän turvansa ja seuransa… Heidän vihollisensa itkevät kuolleitaan, neitsyet valittavat. Takaisin vyöryvä meri peitti heidät. Vedet päästettiin taas virtaamaan vapaasti. Joukko pääsi karkuun. Mahtava armeija on syvissä vesissä, ainoa pakotie yhteen kootulle kansalle…”

Suurin osa löydetyistä teksteistä kuvaa Punaisen meren ylitystä. Eräät löydetyt tekstit kuvaavat muitakin erämaavaelluksen tapahtumia, jotka Raamattu on ikuistanut.
Ajatellaanpa hetkinen israelilaisten tuntemuksia: Suurta hätää meren Egyptin puoleisella rannalla sotajoukon lähestyessä, meren avautumista, laskeutumista kuivuneelle meren pohjalle ja meren läpi kulkemista korkeiden vesiseinämien keskellä, ihmetystä, pelkoa, levottomuutta, kiirettä, ihmisten huutoja, lasten itkua, eläinten ääntelyä…
Toiselle rannalle päästyä seurattiin, kuinka vedet iskivät pauhinalla yhteen peittäen alleen suuren sotajoukon. Suuren helpotuksen tunteen kanssa koettiin edelleen ihmetystä. Siinain kirjoitukset ovat kuin silminnäkijän kuvausta. Varmaa on, että tekstit on tehty muinaisina aikoina, paljon ennen tuntemamme Raamatun kaanonin kokoamista.

Siinaihin liittyy myös paikka nimeltä Sarbut – el – Khadem, ikivanha hautausmaa, jota paikalliset arabipaimentolaiset ovat muinaisista ajoista lähtien nimittäneet Turbet es Yahoud, “juutalaisten haudoiksi”. 4. Mooseksen kirjan luku 11 kuvaa israelilaisten napinaa Herraa vastaan. He eivät olleet tyytyväisiä Jumalan huolenpitoon, eivätkä uskoneet Hänen hyvään tarkoitukseensa.
Kun pöydässä ei ollut lihaa niin kaikki oli huonosti. Jumala antoi kansalleen mitä se halusi, mutta myös rangaistus kohtasi. Kibrot-Hattaavassa kuoli osa kansaa. 1761 saksalainen Barthold Niebuhr tuli paikalle, jossa näkyvät muinaiset hautakivet ja niiden jäänteitä. Kivien kirjoitus oli muinaista kieltä, samaa, jota muuallakin ilmeni ja jonka Siinain ilmasto oli säilyttänyt luettavana. Erityistä ihmetystä herätti, että moniin kiviin oli kaiverrettu viiriäisen kuvia. Niitä oli kuvattu lentämässä, seisomassa, ansassa ja jopa ruuaksi valmistettuna. Kirjoitukset kuvaavat Raamatun mukaista viiriäisihmettä ja rangaistusta, kuolemaa. Salliko Jumala ahneuden valtaan joutuneelle kansanosalle ruokamyrkytyskuoleman? Kaiverrukset kertovat mm:

“…Ylenantaen, lamaantuneena Jumalan taudista… ihmiset, annettuna tuholle, valittivat lujaa… Hauta on elämän päätös sairaalle, Jumalan lähettämän taudin myötä”.

i) Raamatun profetian todennäköisyys

Olen tuonut esille vain osan laajasta materiaalista. Lopuksi tarkastelemme Raamatun profetian luotettavuutta. Otetaan lyhyen tarkastelun kohteeksi osa Israelia koskevaa profetiaa. Raamatusta käy ilmi (ja historiantieto vahvistaa kaiken) mitä on ennustettu ja mikä on toteutunut. Yksikään Raamatun ennustus ei ole osunut harhaan. Sen sijaan osa vielä odottaa toteutumista. Toteutuneita on esim.:

-Kansa joutuu Baabelin vankeuteen,

-Se saa aloittaa palaamisen takaisin 70 vuoden jälkeen,

-Jerusalemin Temppeli hävitetään,

-Maa tulee autioksi,

-Kansa palaa takaisin ja Israel perustetaan jälleen.

Pelkästään näiden ennustusten (ja Raamattu sisältää kymmenittäin muita ennustuksia, jotka ovat historian aikana toteutuneet) todennäköinen toteutuminen voidaan laskea käyttäen todennäköisyyslaskennan periaatteita.
Todennäköisyyslaskennassa oletetaan joku arvo, esim. että jokin asia voi tapahtua kerran kymmenestä.
Ajatellaanpa, että Raamatun kirjoittajat olivat hyviä arvaajia. Ollaan varovaisia ja annetaan Baabeliin joutumiselle arvoksi 5 (yksi arvaus viidestä onnistuisi). Palaamiselle annettiin tarkka määräaika, 70 vuotta. Tuo arvaus oli jo uhkapeliä. Mutta ollaan varovaisia ja annetaan arvo 100. Temppelin hävitys, sanotaan 10. Maan autioituminen, edelleen 10. Israelin tulo takaisin kansojen joukkoon, vaikea arvaus, mutta pysytään taas 100:ssa.
Näillä varovaisilla arvoilla näiden viiden ennustuksen toteutuminen olisi mahdollista suhteessa 1:5000000. Eli, yksi arvaus 5 miljoonasta saattaisi osua oikeaan. Joku sinnikäs voi ajatella, että sehän on mahdollista. Tämä esimerkki ei kuitenkaan ota huomioon monia tekijöitä, jotka pitäisi huomioida arvoja asetettaessa. Tosiasiassa arvot olisivat suuremmat ja tulos aivan muuta kuin esimerkissä.
Koska Raamattu sisältää monia muita toteutuneita ennustuksia niiden mukaanotto nostaa todennäköisyysarvon tähtitieteellisiin lukuihin, eli triljooniin. Raamatusta saadaan helposti 20 toteutunutta ennustusta, eikä siinä vielä ole kaikki. Tällöin arvo nousee helposti 1:triljooniin. Yhden triljoonan perässä nollia on 18 kpl.

Raamattu kestää tutkimisen ja tarkastelun. Sen Sana on ikuinen. Koska se erehtymättömästi kertoo niin monta totuutta, sen sanoma koskien ihmisen iankaikkista kohtaloa on myös totta. Raamatun ilmoittama Jeesuksen sovitustyö on totuuksien totuus. Syntiin langenneina pelastuksemme tulee yksin Häneltä. Ratkaisu pitää tehdä, sillä Raamattu on totta pienintä piirtoa myöten.

.

.

———————————————————————————————————————————————-

.

.

Joka Tahtoo

Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ja Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.” Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.” Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Pelastuksesi päivä on tänään, Ota vastaan.

Sillä: “joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.”

Ja hän sanoi kaikille: “Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.

Vapahtajamme tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Iloitkoot ja riemuitkoot ne, jotka suovat minulle minun oikeuteni, ja sanokoot aina: “Ylistetty olkoon Herra, joka tahtoo palvelijansa parasta.”

Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea: varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta; vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa.

Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.
Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa.

“Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.”

Sentähden kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat:
Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinut ja sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta sinä et ole tahtonut. Katso, ‘teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.’ Aamusta aamuun olen sinulle Todistanut: “Tässä on lepo; antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka.” Mutta sinä et ole tahtonut kuulla. Niinpä on Herran sana oleva sinulle: “Käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä”, niin että pilkkaajat kulkiessaan kaatuvat selälleen ja ruhjoutuvat, että heidät kiedotaan ja vangitaan valheen eksytyksiin.”

 

.

.

.

Terroritekojen lähi-Historiaa:

…Laaja arkisto lehtileikkeitä suomeksi; klikkaa P a a v i n Terroriteot http://wp.me/pwIAV-K

KOPIOI kaikki ja levitä – Vaikka Koko Blogin kaikki sivut.

Advertisements

Written by preparator

February 17, 2011 at 11:11

Posted in z

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: