Valtion Virallisen Totuuden Kaato-paikka

Laatutakuu: Pelkkää 100x Sensuroitua Asiaa

Rooman Klubi teki tehtävänsä

with 3 comments

Päivitetty 20.03.2017

 

 

Valitse viimeisin versio sisällysluettelosta, klikkaa:

http://jmp.sh/H4jK8mj

Uusimmat versiot – www jumpshare com – valitse ja lataa vaikka kaikki kerralla!

.

.

.

____________________________________________________________________________

.

.

ikiWanha wersio, jatka tästä:

Päivitetty 03.03.2012

Suoralinkki: http://wp.me/px1AT-1f

Rooman Klubi teki tehtävänsä

…ja joutaa pois? Nyt samat hommelit junaillaan paa villisen jsuit peitejärjestön Bilderbergien kautta:

.

Rooman Klubi perustettiin v.1968 Bellagiossa, Rockefellerin mansiossa… Motto:
“Globaalit Ongelmat Vaativat Globaalit Ratkaisut” Tämä sopii yhteen turhan maailman väestön poistamispyrkimyksen kanssa, joutavien syömärien (sinä siinä) poistaminen sai nimen ylikansoitus. Sen päätarkoitus on muovailla kriisejä joiden kautta maailma voidaan yhdistää yhden hallinnon alle = NWO. muovatut kriisit tulee aina hyödyntää pohjaa myöten.

Välittömänä tuloksena 1969 alkoi esim. Ylen aivopesumoottori jauhaa öljylöppuu -satua 24/7. Tämän selitettiin tapahtuvan 10 vuoden päästä. No loppuiko öljy? Ei tietenkään … eikä myöskään aivopesu ja 100% sen suuri: paa villinen propagandakin on aivan yhtä raivoisaa nyt 40 vuotta myöhemmin.

Vuonna 1972 tämä R00man Klubi julkisti hälyttävän pamfletin “Kasvun Rajat” varoittaen maailman ylikansoituksesta ja tarpeesta väestön vähentämiseksi. (Samalla kun koko maailman väestö mahtuisi yhä seisomaan Hankoniemelle…)

Sairas pelottelu on vati kaanin ohjelmointiväline ilman todellisuuspohjaa, sen aloitti jo katolinen Jessuiittapappi Giovanni Botero… hän oli ensimmäisiä ihmisiä, joka jo 1500 luvulla puhui väest0nkasvun oletetusta haitallisuudesta, ja Murray N. Rothbardin sanojen mukaan ensimmäinen malthusilainen: “Giovanni Boterolla on merkittävä mutta kyseenalainen kunnia olla ensimmäinen “malthusilainen”, ensimmäinen kitkerä väest0nkasvun väitetystä vahingollisuudesta valittaja.” Vuoden 1588 teoksessaan “On the Cause of the Greatness of Cities”, Botero esitteli lähes kaiken sen, mitä Malthusin kaksi vuosisataa myöhemmin julkaiseman väest0ä käsittelevän esseen teesi sisälsi. … “väest0nkasvu aina luo painetta toimeentulo mahdollisuuksille, mikä aiheuttaa aina olemassa olevan köyhyyden ja nälänhädän…”

Vuonna 1991 r00man Klubi julkaisi “Ensimmäinen Globaali Vallankumous”; Schneider:
Etsiessämme uutta vihollista joka yhdistäisi meidät, saimme idean että saastuminen, maapallon lämpenemisen , veden loppumisen uh ka, nälän hätä täyttäisi vaatimuksemme … kaikki näistä selvästikin riippuu ihmisen toiminnasta. Todellinen vihollinen onkin humaanisuus, ihmisr0tu itsessään (= SINÄ) “

Klubin katollisten esittelyä:
“Menemme kohti NWO:ta – New World Order Maailmanjärjestystä, kommunismia. Emme järky pois tältä tieltä”; Mikhail G0rbachev 1987.

“Ympäristökriisin uhka on se avaintekijä joka avaa NWOn, Uuden Maailman järjestyksen eli kommunismin” Mikhail G0rbachev 1996

“Maan väestö n.250-300 miljoonaa olisi ideaali … eli 95% poistaminen”
Ted Tur ner, CNN omistaja 1996 … Tur ner lahjoittaa YK:ll2 $22milj väestön kasvun ehkä isyyn. (Projekti alkaa 11.3.2011)

“Maailmanvaluutta ja hallittu talous … mikä voisi mennä väärin: katsokaa vaikka EUrooppaa… On aika Amerikan tottua uuteen maailmanjärjestykseen, NWO eli New Word Order” ;                                                                                              George Soros 3.1.2011:

Suomen perustuslain kavaltaja Jyrki Katainen on esitellyt “uuden maailmanjärjestyksen” eduskunnan täysistunnossa 1/12/2010.. kts.  YouTubessa. Järkyttävintä tässä videossa on se, että kun jessuitBilderberg Katainen ilmoittaa myyvänsä Suomen …eduskunnan umpilahjottu rapparikaarti (nk. edustajat) hymyilevät ilmekään värähtämättä.
http://www.youtube.com/watch?v=BuVgVFGOW-g

Katainen Suomen Perustuslaista: Kiusallinen käytäntö piti poistaa IS 13.02.2010 14:04

.

—————————————————————————————————————————–

.


YKn Agenda21 hahmottaa klubin ajaman koko maapallon hallinnan:

…’YK’n alaisuudessa: se asettaa uudet globaalit rajat kuinka syömme matkustamme opimme kommunikoimme… ja omaisuutesi pakkomyydään maapallon pelastamiseksi. YK:n Agenda21 vaatii kaiken ja kaikkien uudelleen järjestämistä maapallolla, kaikki päätöksenteko keskitetään. Vaatimus on yhtenevä vanhan vati kaanin Paa villisen julistuksen kanssa:

…traditiomme ei koskaan ole määrittänyt tai tunnustanut oikeutta yksityisomaisuuteen absoluuttisena ja koskemattomana oikeutena. Päinvastoin, omistamisen oikeus on aina nähty suuremmassa viitekehyksessä jossa ‘kaikilla’ on oikeus omaisuuteesi: oikeus yksityiseen omaisuuteesi asetetaan alamaiseksi yhteiskäytölle eli sille tosiasialle että tavarat ja omaisuutesi on tarkoitettu kaikkien käytettäväksi. … Voimakkaat kansakunnat tulee tasata taloudellisesti kehittymättömien valtioiden tasolle…”
Papal Compendium

Paa vi “Yhteisön etu liittääkin kaikki jäsenet yhteen, yksikään ei pääse yhteisovelvoitteistaan ja jokaisen tulee täyttää ne mahdollisuuksiensa mukaan. Kaikki yksityinen omaisuus on säännös ja määräysvallan alla; käytetäänkö omaisuuttasi yleisen edun nimessä vai ei. [Karl MArx – 33-asteen vapaamuurari ja jessuiitta] Laitamme universaalisti kaiken omaisuuden palvelemaan yhteistä hyvää ja sitävarten jokainen rajoitus ja kohde tulee tarkasti määritellä (vrt 120.000 EUdirektiiviä joissa jokaisessa ‘120.000 määritettä’).

Paa vi: “Kaikilla on tietenkin oikeus käyttää maallista tavaraansa mutta toisaalta kansalliset ja kansainväliset säännökset pilkuntarkasti rajaavat tämän oikeuden. Katollinen traditio ei koskaan ole määrittänyt tai tunnustanut oikeutta yksityisomaisuuteen abs0luuttisena ja koskemattomana oikeutena. Päinvastoin, omistamisen oikeus on aina nähty suuremmassa viitekehyksessä jossa ‘kaikilla’ on oikeus luojan luomaan omaisuuteesi: oikeus yksityiseen omaisuuteesi asetetaan alamaiseksi yhteiskäytölle eli sille tosiasialle että tavarat ja omaisuutesi on tarkoitettu kaikkien käytettäväksi. (= kaikki olemme ME vati kaanissa). Tämä periaate toteutuu jo vati kaanin jeessuiittain suojeluksen alaisissa sorto ja massamrha yhteiskunnissa kuten (ex. katollisen kuoripojan Hitlerin Saksa), S0viet Union, North K0r ea, Ch ina, Yu g0slavia, Cuu ba, H ungary, etc. …

Pa avi:Voimakkaat kansakunnat tulee tasata taloudellisesti kehittymättömien valtioiden tasolle (Esim USA, kardinaali Eganin ‘siunaama’ musuobama… Vrt. myös Lämpimän ilmakaupan vero ja tyhjäin ‘kiintiöiden’ myynti, eräs metodi; ex. EU ympäristöMinisteri Margaret Wallström: ei todellakaan kyse ole päästöistä vaan kansainvälisen teollisen pelikentän tasoittamisesta”).

Paa vi: Kapitalistit yhä seisovat esteenä tämän omaisuuden uudelleenjakamisen tiellä. Kansalliset hallitukset yhä vielä hoitavat velvoitteensa itsenäisesti omien lakiensa mukaan … niinpä vati kaani vaatii maailman kaikkea siviilihallinon auktoriteettia itselleen varmistaakseen että kaikkia paa vin päätöksiä totellaan. Paa vi Jeesuksen maanpäällisenä edustajana vaatii  myös kaikkea moraalista valtaa ja määrittää mikä on oiken ja mikä väärin. (Paa vin oma Bilderberg EUkkukerho, suomessa sen alamaiset 50.000 vapaamuuraria joka instanssin johdossa mediasta, oikeuslaitos, sairaan hoito [Knights Hospitaller eli Knioghts of Malta], poliisiin – on mitä mainioin työkalu)

.

John Paul II – paa vi – päämäärät:

1. USAn ja kaikkien muiden maiden itsenäisyyden lopetus
2. Omistusoikeuksien lopetus
3. Aseoikeuksien lopetus [= pakko- huostaanotot, työku0lemanleirit]
4. Talousjärjestys; NWO (presidentti Rumppuy totesi BBC:n haastattelussa sen alkaneen 2009.)
5. Omaisuuden ja työpaikkojen uudelleenjako.
6. Kaikkien kansojen luottamuksen asettaminen YK:n vallan alle
7. Täydellinen aseriisunta
8. Kohottaa YK toivon ja rauhan lähettilääksi
9. Kohottaa UNESCOn (ku0leman vaarallisen koulu ja kultturijaoston) arvoa
10 Korottaa kaikkien riippuvuutta muista
11. Korottaa New Age humaanisuus…
12. Korottaa sosiaalista omaisuutesi, oikeuksiesi ottamista valtiolle – ‘evankeliumina’
13. Nostaa Paa – vi ratkaisuksi USAn ja Neuvostoliiton ‘välittäjäksi’ (molempien johto katollis jeesuiittain hallinnassa)

Katso: Code of pap al Canon Law; The Conformity that will be Mandatory
w w w  .   b   e   r   e   a   n   b   e   a   c   o   n   .   o   r   g   /   a   r    t   i   c   l   e   s   /   T   h   e   _   P   o   p   e   s   _   P   l   a   n   s   _   o   n   _   o   r   g   a   n   i   z   i   n   g   .   p d f

Kaikki 13 kohtaa ovat joko täyttyneet tai täyttymässä 120.000 direktiivillä… Kaikki tiet johtavat Roomaan: oletko huomannut kuinka koko EU:n johto on 100% katollisia tai niiden ‘omistamia’ Bilderperttejä? … näillä alaisinaan kaikki vaapaamuurarit, Suomessa 50.000kpl jokaisessa yhteiskunnan johtoelimessä.

Himmler organisoi SS:n paa villisen jessu iittaveljeskunnan periaatteiden mukaan. Himmlerin mallina oli mahdollisimman tarkka jäljennös katollisen jessuiittapappi Ignatius L0yolan määräämistä hengellisistä harjoituksista ja ohjesäännöistä. Ehdoton tottelevaisuus oli suuri ohjenuora; jokainen käsky pitää toteuttaa kyselemättä.
-Walter Schellenberg, natsi, Nürnbergin oikeudenkäynti (Loyola = katolinen jessuiitat perustanut pyhimys/pappi)

“Fasismi on hallintomuoto, joka kaikkein parhaiten vastaa Roo man kirkon periaatteita.”
-Civilta Cat tolica, Vati kaanin virallinen äänenkannattaja

“Olen oppinut kaikkein eniten jessuiitoista. … Tähän päivään asti maan päällä ei ole ollut mitään niin kunnioitusta herättävää kuin katollisen kirkon hierarkinen organisaatio. Olen tuonut siitä paljon mukaan omaan puolueeseeni. Katollinen kirkko pitää nostaa esimerkiksi. … Himmlerissä näen meidän [kunnioitetun jessu iittaisän] Ignatius L0 yolan.” -Adolf Hitler

Paavi Paavali II – Wojtyla – toimi nuorna miehenä jesuiittAdolphin Degesh A.G.n uunikaasukauppiaana, pakeni (!?) sodan lopussa vatikaaniin. Jessuiittajohdettu-Hehe lsingin Sanomat ‘juhli’ pyhimykseksi julistamistaan 2011. Koko Suomen media tämän keskusjohdon alla: ilmankos käynnissä olevasta maailmantuho-Japanin säteilytyksestä – kansanmurha – vaietaan.

Karl marx’in … Kommunistinen Internationaali tunnettin alussa paavillisen illuminaatin haarana. Vatikaani ja sen Jesuiittain alajärjestöt, maapallosen suurin osakkeenomistaja.

.

katso esim http://www.maalli kko apuri.blogspot.com

R00man Klubin mukaan uuden tulevan systeemin mukaan yksityisomistus eliminoidaan (yksityisautot, maat, asunnot kuuluvat valtiolle). Ihmiset ajetaan kaupunkeihin kuin karja; suurin osa maasta suljetaan yleisöltä. Näitä tiivistettyjä kaupunkeja kutsutaan reservaateiksi: kaikki tämä on tarkasti kuvattuna YK:n suunnitelmassa.
http://www.youtube.com/watch?v=PBf8dPLyYLs

Suomessa valtionmetsät on ‘vuokrattu’ globaaleille suursijoittajille, pohjavesialueet myyty. Et omista enää vettäkään kaivossasi… Englannissa on alkanut kädenväätö näistä EUrokommunistisista “yksityistämis” yrityksistä: kansalaisilta tullaan estämään luontopouluille pääsy 02/2011 : w w w . telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/8295027/Rural-MPs-come-under-pressure-to-rebel-over-forest-privatisation.html

R00man Klubi ja väestönvähennys agendaan kuuluu myös – 98 oktaanisenkin bensiinin myynnin l0petus vuonna 2013. Väestövähennys laukaistiin maanjäristyksellä: nyt 29.03.2011 Fukushiman sadat plutoniumtonnit kiertävät suunnitellusti pohjoisen pallonpuoliskon ilmakehässä.

NWO Depo pulation Plans Exposed, Agenda 21 Club of R0me Environ Mentalism http://www.youtube.com/watch?v=PBf8dPLyYLs

UPI:n 27. joulukuuta 1965 julkaisemassa uutisjutussa katolisen kirkon jesuiittaveljeskunnan johtaja, isä Pedro Arrupe esitti seuraavat syytökset puheessaan ekumeeniselle konsiilille: “Tämä… jumalaton seurapiiri toimii äärimmäisen tehokkaalla tavalla ainakin sen johdon korkeimmilla tasoilla. Se käyttää hyödykseen kaikkia käytettävissään olevia keinoja, olivat ne sitten tieteellisiä, teknisiä, sosiaalisia tai taloudellisia. Se seuraa täydellisesti suunniteltua strategiaa. Se hallitsee lähes täysin kansainvälisiä organisaatioita, talouspiirejä ja massaviestinnän alaa; lehdistö, elokuvat, radio ja televisio.”
-Gary Allen, None Dare Call It Conspiracy, 1972

.

.

Kansalle sirkushuvia petosten lomassa

Dia na

Samalla kun kansain kavaltajat jatkavat pimeitä puuhiansa, kansalle tarjotaan sirkushuvia ja valhetta 24/7. Pikku r00malaisena nyanssina Dia nan kuoleman lavastus; samalla kaavalla kuin 10.4 2011 Puolan EU-vastaisen johdon likvidointi… Alla kaksi kuvaa; toinen heti pelastustyöryhmän tultua paikalle, toinen yleisölle tarjottu “kauhukuva” panssaroidusta erikoisautosta – pikku kolarin jälkeen. Huomaa kuinka takapenkki on tyhjä, ja auto rungoltaan täysin ehjä – ennen lavastusta. Pelastushenkilökunta keskittyykin etupenkkiläiseen; tietenkin kun takana ei ole enää ketään – mutta missä D iana? Kuka oli se henkilö ‘joka nk. kuoli’ kameroiden edessä? Oliko se itse prinsessa vaiko joku muu? Vai elääkö prinsessa nyt Hitlerin kanssa autiolla saarella elämänsä loppuun ast…

.

Ehjäkorinen panssaroitu erikoismercedes; vain kuljettajan kulma lytyssä – prinsessan takapenkki jo tyhjänä.

Rahvaalle jesumedian tarjoama versio … ensin auto paloiteltiin – sitten raahattiin ulos pimeästä tunnelista valoisaan suu-aukkoon – lehdistön näkyviin …ja senjälkeen “prinsessaa pelastettiin kauheasta kohtalosta” – kameroiden alla. Matka parin kilometrin päässä olevaan sairaalaan kesti 4h.

.

Samat pimeässä otetut kuvat, editoimattomana filtterien lävitse – ylivalotettuna:

Valot toimivat, akku vielä ehjä… Jos olisi vaara oikosulusta, akkujohto olisi jo irroitettu. Kertoo keulan olevan kuvaushetkellä vielä suht hyvässä kunnossa. Pakoputkesta päätellen kone siirtynyt 20cm taaksepäin.

Ovatko etu ja takapenkin vaaleat läiskät auenneita turvatyynyjä?

.

Takapenkillä ei enää mitään kiinnostavaa. Minne ‘kohde’ jo vietiin? Eri porukkaa nyt mukana: valot ovat tässäkin päällä.

.

No kun tuli NWO mersuista puhetta niin täytyypä mainita että G eorgian presskin sai aikoinaan uuden mersun – lahjoituksena. Edellisestä näet meni ilmastointilaite; eihän voi kuvitella että presidentti ajaisi ajoviima -jäähdytyksellä, eihän. Sitä edellisessä taas kärähti lämmitin, alla kuva. Mersun kunniaksi voi siitä aiemmasta sanoa että kulkueen 6 muuta ajoneuvoa menivät ihan totaalipalasiksi, kuvaakaan ei löydy… Nämä edelliset siis 2005 Tbilisin parlamentin pihamaalla… Eipä ihme jos Trrja on tönkkö-jäykkänä pjuuttinin läsnäollessa; ei vetele kravatista ei. Vertaa BBC ‘uutisen rauhallista’ kuvakulmaa mersun vialliseen ilmastointilaitteeseen.

Söi kun sallaa syötettiihin: Meinasi unhoittua mainita tämä pieni dioxin lusikallinen… (Keskellä alhaalla palaa S-nazen edellinen auto; Tbilisi suljettiin tankein.)

U krainan presidentti V iktor Y ushchenko myrkytettiin 2004 … laboratoriossa valmistetulla TCDD:llä (osin Agent Orange ‘vietnamin sodan viidakkomyrkky’). Verinäyte sisälsi 100.000 yksikköä myrkkyä, toiseksi suurin tähän asti mitattu määrä ihmisistä… sanoo päätutkija Abraham Brouwer, Bi0Detection Systems, A msterdam. RIA Novostin mukaan dioxinin puhdas, myrkyllisin versio, tetra-chloro-di-benzo-para-dioxin oli peräisin asiantuntevasta laboratoriosta joko venäjältä tai englannista. Hän ‘sairastui‘ lounaalla 5.9.2004 U krainan turvallisuuspalvelun (S B U) Ihor Smeshk0 ja Vol0dymyr Sats iukin kanssa…

Ja voi itsenäisen Tset tsenian vaaleilla valittua presidenttiä, Dudajevia kun haihtui kesken puhelun. Mistä se SCUD-ohjuskin siihen tiivistyi, ihan tyhjästäkö? No mitäs käytti peilattavissa olevia satellittipuhelimia, tyhymyyrestä sakotetahan. –Senjälkeen G rozny pommittaen kivikaudelle... Tokihan Dudajevissa syytä oli: M0sskova antoi käskyn -89 vallata Toompean mäen parlamentti Virossa – silloinen aleuuen komentaja kenraali Dudajev kieltäytyi – ja maa itsenäistyi. Viisi vuottahan siinä meni (jessu-kostossa). Dud a jev- Che ch nya -no more.

.

Serbia – Protestanttinen vastustaja jota ei saatu lyttyyn toisessa maailmansodasa – hiertää yhä katollistakaania.

Sota Serbiaa vastaan alkoi tällä valheella: jessuvoideltu toimittajajoukko käy tekemässä ‘haastattelun’ serbian ‘keskitysleirissä’. Sinne oli kerätty paa villisen mslimi terror -ismin USTASHA-toteuttajia… aseet otettu väkivalloin pois (Hyi pahat protestantti-Serbit). Kun leiristä ei löytynyt tarpeeksi “keskitysyä”, mentiin muuntaja aseman sisäpuolelle … paikalle tietenkin kertyivät pakolaiset. Kas saatiin veljeksille hienoja kansikuvia kun kuvaan osuu eräs kehitysvam mainenkin… Tästä NATOvalhe väärennösasiasta löytyi tässä joskus vielä  Saksan TV:n tekemä mutta julkaisematon =sensuroitu juutuubi-dokumentti…. Tällä verukkeella aloitettiin kaupunkien, siviilien, junien, Serbi-pakolaiskolonnien ‘humanitääripommitukset’.

.

“Keskitysleiri” – hymyilevät ‘vangit’ kanaverkon (!) takana.

Koko tarina w w w . srpska-mreza.com/guest/LM/lm-f97/lm-f97.html

.

jessuBilderpert Kataisen mökin alustan luurankoja muistellessa kannattaakin muistaa ikivanhan sanakirja sisältö ja kuinka siinä jessuiitta -aihe käsiteltiin:
– jessuit
– jessuital
– jessuit assasin (salamurhaaja)

Perussuomalaiset.fi; Perussuomalainen -lehti No.1 Tammikuu 2009, sivu 12:
Valtapuolueet pelkäävät, [pelko-siihen jesuiitta pääsee aina salamurhain kautta] Terveisiä Täältä Hyvinkäältä …niin olemme siis Jessuiittoja sanan alkuperäisessä merkityksessä... Taisto Orre, valtuustoryhmän pj…”
.
Alkuperä? No alkuperä löytyy tietenkin perustajasta, vatikaanin inkvisiittori Ignatius Loyolasta:  Lue Supertimon Jessuiitta artikkeli esim. tästä.

Kerropas miksi tämä kuva “katosi” tältä sivulta? No, laitan sen tähä aina uuvestaan…


www erilainen.files.wordpress.com/2009/05/perussuom-jessuiitta-bs.jpg

.

———————————————————————————————————————————————–

.

Jessuiittain peitejärjestö, Bilderbergit:

Sitges, Espanja: Bilderberg Meeting no 58:  Kesäkuun 3.-6.pnä 2010,
kts James Delingpole; (www.telegraph.co.uk); otteita jäsenlistoista

– Richard Holbrooke: US musli-heroi-nmaafia Clintonista,
– Henry Kissinger,
– Bill Gates,
– Norsk Hydro; Brandtzæg, Svein Richard; CEO; Norge
– Coca-Cola; David, George A.; Chairman /Greece
– AREVA; Lauvergeon, Anne; Chairman of the Exec Board, France
– Siemens AG;     Löscher, Peter; Chairman,Board of Mgmt; DE
– Daimler AG; Zetsche, Dieter; Chairman, DE
– Alfa Laval; Renström, Lars; President and CEO; Sweden
– Goldman Sachs International; Sutherland, Peter D.; IRL
– Die Zeit Nass Mathias; Director of (-08)
– SKF, Johstone Tom, director (-08)….
…. jnejne = ‘kaikki’ jessuiitta SS-Martin Bormann’in pöydässä 1944 istuneet firmat
– Queen of Netherlands,
– Nyrup Rasmussen, Poul    fmr Prime Minister; Denmark
– Katainen Jyrki; Minister of Finance, FIN (-09, -07)
– Ollila Jorma Chairman, Royal Dutch Shell (-06,-07,-08,-09,2010)
– Wahlroos Björn; Chairman, Sampo plc
– Helsingin Sanomat, Blåfield Antti; Senior Ed.Writer, (-08)
– Sanoma Corporation, Pentikäinen Mikael President, (-05)
– Talouselämä, Rajalahti Hanna, Managing director (-09)
– YLE, Jääskeläinen Atte (07)
– Tiilikainen, Teija H. Director, Hki Univ. EU Studies(-05,-07)
– Liikanen, Erkki Governor and Chairman, Bank of Finland (-05)
– Vanhanen Matti, Prime Minister (-09)
– Honkapohja Seppo, member of board, Bank of Finland (-08)
– Väyrynen Raimo, Finn institute of intl affairs (-08)
– Dmitri Trenin, Russia, Director, Carnegie Moscow center (-08)

– Abu Amr Ziad, PLO (-06)
– Heinäluoma Eero, Minister of Finance (-06)
– Korkman Sixten Director, ETLA, EVA (-06)

//publicintelligence.net/2010-bilderberg-meeting-participant-list/

Systeemikuvauksen EUkkulan todellisista katollis taustaisista valtarakenteista antaa UK itsenäi syyspuolueen johtajan David N oakes’in, kts haastattelu:
youtube.com/watch?v=eQwDaXuTjmM

Kuka Suomea ‘hallitsee’ ja mikä on ryöstönsä päämäärä?
Suomen hal lituksen korruptio – Jees vii kän – pa pal illuminati
www . y o u t u b e . com/user/probe932

Miten Suomen markka kavallettiin?
SALAISEN EMU-PÖYTÄKIRJAN ASIANOSAISET
Kysymyksessä on EU-ministeriryhmän kokouksen 20.12.1993 pöytäkirja 16/93.
www . j o r m a j a a k k o l a b l o g i . blogspot.com/2010/02/miten-suomi-luopui-markasta.html

.

.

—————————————-

.

.

Uusi kirja, Uutta Tietoa

Jos vaikka klubilaiset olisivatkin jo maatuneet, veljeskunta jatkaa … Akateemisesti … ohjelmointiasi mm. näin…

Maailma on ‘sattumia’ täynnä: Sattumalta SPR -eli- Kniights of H0spitallier, nyk Kniights of Malta – teki uudet henkilöllisyyspaperit ja matkustusaiakirjat, 8000 katollis-Adolphin kaartilaisille vuonna 1945. Tämän sattuman avulla he ‘muuttivat’ Englantiin, USAn ja Kanadaan. Kuinka ollakaan, avustajina toimivat katolliset R00man ohjaamina: suurin osa vattikaaninatseista vietiin salaa etelä-amerikkaan. Asiaas ei ole mitään mistä ei olisi kirjoitettu autolasteittan kirjoja: Mutta aiheen faktain sekoittamiseksi  julkaistiin taas uusi kirja, koko maailman mediamessun kera. “Nazis On The Run: How Hitler’s Henchmen Fled Europe” Gerald Steinacher, a research fellow from Harvard University www. telegraph.co.uk/news/newstopics/world-war-2/8539981/Red-Cross-and-the-Vatican-helped-thousands-of-Nazis-escape.html
Apureina tässäkin ritarien malthusialais-agendassa toimivat tietenki veljekset, tässä listalta näytettä:
Saksan keisari Otto von Hapsburg, (Baron) Conrad Hilton, Heinrich Himmler, J. Edgar Hoover, Lee Iococca (FORD), Joseph Kennedy, (Senator) Ted Kennedy , George MacDonald… jne. Katso lisää listaStasi: www. s10.invisionfree.com/The_Unhived_Mind_II/ar/t11.htm

Gerald Steinacher – “tutkija” Harvardissa (Jossa kasvatetaan pelkkiä ritareita, sku11&b0nes kandeja jne) “sai” päästä tutkimaan tuhansia sisäisiä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean sodanjälkeisiä dokumentteja… Lopputuloksena Geraldiitta julkaisee pelkästään ritar-iitoista poisjohtavia tarinoita.

Gerald Steinacher, pyörii näissä akateemisissa ympyröissä:
ASCH Program Sessions – Boston, January 2011: “Pope Pius XII (1939-1958) Between History and Polemic”
– “Sacred Politics:  Rethinking the Rise of the Religious Right” – joint with AHA
Marriott Boston Copley Place, Tremont Room, Chair: R. Marie Griffith, Harvard Divinity School
Markku Ru0tsila, University of Helsinki: “Carl McIntire and the Anticommunist Origins of the Religious Right
Antti La ine, University of Helsinki: “The First Reactions to the World Council of Churches’ Programme to Combat Racism”
(vrt. Bilderberg kokouslistan kunnostautuja -05,-07; Tiilikainen, Teija H. Director, University of helsinki, EU Studies)
– Molly Worthen, Yale University: “God’s New Grand Narrative:  The Intellectual Mobilization of the Religious Right, 1970-2000”
– Darryl G. Hart, Temple University; “When the Religious Right Almost Turned Left: Born-Again Activism before the Moral Majority” … jne

(Mass-a-mrhaaja A nte P avelicin L0y0la-lähettäjä, kansainmurhaaja Adolphin luotto isä = “Pope Pius XII )

.

.

.

paa vien EU – sorron väline [Ordo Ab Chao]

“Jos paa vit ja roomalaiset ovat tähän asti p€rk€l€€n avulla kyenneet saamaan aikaan sekasortoa kuningasten kesken, niin kyennevät he siihen vastedeskin, jos toimimme ilman Jumalan apua, omin voimin ja taidoin.
Romanistit ovat erittäin kekseliäästi ympäröineet itsensä kolmella muurilla, joilla he tähän asti ovat itseänsä suojelleet, niin että kukaan ei ole voinut saada heissä aikaan parannuksia; sen tähden koko kristikunta on joutunut hirveään alennukseen.
– Ensiksi, kun heitä [jessuiittamafia] on ahdistettu maallisella vallalla, he ovat vastanneet, että maallisella vallalla ei ole oikeutta tuomita heitä, vaan päinvastoin hengellinen valta on maallista ylempi.
– Toiseksi, kun on tahdottu ojentaa heitä [jessuiittamafia] pyhällä Raamatulla, niin he sanovat sitä vastaan: ei kukaan muu kuin paa vi ole oikeutettu selittämään Raamattua.
– Kolmanneksi, jos heitä [jessuiittamafia] uhataan kirkolliskokouksella, niin he keksivät sen verukkeen, että kukaan muu kuin paa vi ei voi kutsua kokoon kirkolliskokousta.
Auttakoon Jumala nyt meitä ja antakoon meille yhden niitä pasuunia, joilla Jerikon muurit kukistettiin, jotta mekin puhaltaisimme kumoon nämä olki (stubb)- ja paperimuurit ja päästäisimme irti kristilliset ruoskat kurittamaan syntiä, niin että p€rk€l€€n viekkaus ja petos tulisi ilmi, ja me, antaen rangaistuksen vaikuttaa itsessämme parannusta, jälleen saavuttaisimme hänen armonsa.”
Martti Luther, Vuonna 1520

.

.

Pika-Pyhiinvaellusmatka R00maan – Terrorin Juurille, ole hyvä ja selaa kuvakollaasi:

View this document on Scribd

Katso Koko Dokumenttilista Pääsivulta http://www.scribd.com/Syottovasikka

.

. .

Ole hyvä ja lue koko Blogi ……….. <<<Siirry Koko Blogin Alkuun <<< ……..tai klikkaa/valitse listasta:

Israel R00man KynsissäIsrael ArkeologiaJenin 2002KANSA joka ei ole kansaPorttoKirkkoEpsanjan SarjakuvasankariTerroritekojen Lista

SUOMI = Orwellin YhteiskuntaÖLJY /Luonnontuote /EI LOPUYdinSaastutus . . . Japanin Fukusimapäät . . . NOBEL huijaus . . . CO2 veroVALHERooman KlubiObaman tausta- JessuiitatGeert WildersMilosevicEuroopan IhmisoikeustuomioistuinEU – Perustulakikavallus

Advertisements

Written by preparator

January 26, 2011 at 13:21

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Erittäin hyvä kirjoitus.

  Vihdoin löytyi sivusto joka nostaa esille
  jesuiitat ja vapaamuurarit ja minkälaisia
  takapiruja he ovat.

  Vapaus on arvokkain asia mitä meillä on,
  ja se ollaan meiltä viemässä pois.
  Vapaus on elämääkin arvokkaampi asia.

  vapaustaistelija

  March 29, 2011 at 13:10

 2. Ketkä Suomen nykyisistä presidenttiehdokkaista on vapaamuurareita?

  Soini? Väyrynen? Niinistö? Lipponen? Arhinmäki? Haavisto?

  Orson

  November 22, 2011 at 03:00

  • Kaikki ehdokkaat.

   Vapaamuurari on alimman tason hölömö jolla teetetään työt. Näiden yläpuolella Ritari -klaanit joita on maailmalla satoja. Ylimpänä, paa wia lähimpänä, jessuiitat joihin kuuluvat 0pus dei (s0ini), M@ltan ritarit, P 2 jne. Presidentin tulee olla kerhon jäsen. Suomessa tuo kerho on Konstantinus ritarit, USAssa sku ll & b0nes. Bilderpertit on yksi jessuiittain peitejärjestö – kaikki linkissä katollisuuteen ja vati kaaniin…

   Kts www. youtube . com /user/pakkaspyry

   ja www. maallik koapuri . blo gspot .com

   Konstailijat Porvoon Kirkossa
   http:// keskustelu . suomi24 . fi/node/10019010

   (poistaosotteistaylimääräisetvälilyönnit)

   preparator

   November 26, 2011 at 22:42


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: