Valtion Virallisen Totuuden Kaato-paikka

Laatutakuu: Pelkkää 100x Sensuroitua Asiaa

EU Perustuslakikavallus

leave a comment »

Sivu Päivitetty 01 Kesäkuu 2011

Suoralinkki: http://wp.me/px1AT-j

Lissabonin ‘Sopimuksen’ jälkeinen EU:

.

———————————————————————————————————————————————

Tänä vuonna 2011 paljastui että Perustuslakimme – ja Lopullisesti Itsenäisyytemme – kavallettiin jo vuonna 2008 Capitoline Hill, Vatikaanin EU-perustuslain allekirjoituksella. Allekirjoittajana DDRTarja Halonen… Ilmankos Kavaltajakatainen ‘sirkuttaa paa vin uutta maailmanjärjestystä’ Eduskunnan rapparikerhon taputtaessa silmän värähtämättä; kts http://www.maalli kko apuri.blogspot.com:


Katainen Suomen Perustuslaista: “Kiusallinen

käytäntö piti poistaa”; IS 13.02.2010 14:04

.

Matti Vanhanen vastaa kysymyksiin Bilderbergistä
www youtube.com/watch?v=6-4MmQmovDw
Vanhanen Is A Free mason
www youtube.com/watch?v=uzWbowNm92w

Katainen vastaa kysymyksiin Bilderbergistä
www youtube.com/watch?v=2OMAv8zmItY

Finnish Illu minati Members Part 1
www youtube.com/watch?v=UhRQiLhJP60

.———————————————————————————————————————————————

.

Soossialidemokr … oops eipäs olekaan: jessuiitta kontrolloidun Irlannin vapaa-muu rarien L00shin Ruusu. Mitä se tähän kuuluu!? tuskin mitään… Irlanti olikin ainoa joka ‘sai äänestää’ … niin monta kertaa että törkeä vaalipetos aivopesukampaja EU rahoilla ‘onnistui’.

.

EU Perustuslaki – “Lissabonin Sopimus” – 120.ooo direktiiviä.

.

Itse sopimusteksti on 300 sivuinen dokumentti täynnä viitteitä. Se ei ole luettavissa, eikä kukaan ole sitä lukenut läpi. Viitteet osoittavat EU historian aikana tehtyihin lakeihin, sopimuksiin ja oikeuden ennakkopäätöksiin; kukaan ei tarkkaan tiedä mihin. Yhtenäistä dokumenttia viitteineen ei ole missään; ministerit ovat erikseen kieltäneet se julkaisun missään EU-alueella ennen sen voimaanastumista. Nyt sen direktiivejä on alettu rullaamaan auki; yhteiskunta jyrätään niiden kommunististen pakkoverojen avulla hevostalouteen…

EU valtioiden pääministerit ovat periaatteessa hyväksyneet sopimuksen (näkemättä). Se on hyväksytetty jäsenvaltioden eduskunnissa (lahjottuna, näkemättä), Irlantia lukuunottamatta. Tämä sopimus lopullisesti hyväksytään kesällä (?) ministerien allekirjoituksella. Kansalaisten tulee huomioida että hyväksyntäprosessi alusta loppuun on Perustuslakirikos; esim eduskunnalla ei ole ollut oikeutta luovuttaa Suomen Perustuslakia Brysselin Bilderperteille – ilman kansanäänestystä. Vielä vähemmän oikeuksia oli presidetti DDRTarja Halosella… (Aiemmat Perustuslakirikokset koskivat liittymistä ja markkaa.)

.

Meidänmatti vilkuttelee klubin merkkejä: paa villisen jessuiittaklubin satanistiosaton merkki – jota kaikki paa vitkin vilkuttelevat omille ohjelmoiduillensa.

Paa villi nen tuuletus, merkkiä omille veljeksille

Ystävä Arafattti kiitti EUpommi -tuesta ja vilkutti iloisesti takaisin!

Kerhopoika meren takaa tunnustaa uskollisuuttaan kaanin EUNATOlle.

Käsimerkeistä kertoo tarkemmin

http://www.maalli kko apuri.blogspot.com sivu:

s a t u r n u s k u l t t i .blogspot.com/2010/10/okkulttiset-kasimerkit.html

.

.

.

.

.

.

Ai niin, mutta paa vin veljesten keskinäisistä sopimuksistahan meidän pitikin puhua…

.

.

.

EU ‘sopimus’ syrjäyttää syrjäytti jo jäsenvaltioiden Perustuslait.

Sen mukaan myöhemmin tehtaillut lait tulevat pyyhkimään nykyisen lainsäädännön joka jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot lakkautetaan, niiden nykyisiä pääministeri edustajia ei enää tarvita. Uskonnonvapaus poistuu.

Johtoelin muuttuun noin kymmenjäseniseksi (salainen), se valitsee itse itsensä… Se ei ole vastuussa kenellekään. Se valitsee presidentin. Sen alaisuudessa toimii sen valitsema komissio sekä sen valitsemat 300 työryhmää joiden funktio ja koostumus, vastuut pidetään salaisena. Komission valitsemana ja sen alla toimii 3000 lakeja valmistelevaa työryhmää, koostumus pidetään salaisena. Tämä pimeä paa vin messu valitsi meille “presidentinksi” virkamiehen hollannista (jessuiitta katollinen Romppu y) ja ulkoministeriksi marxilaisen epäpätevän paronittaren.

Alimmaisena toimii nk parlamentti vaikka sillä ei ole parlamentaarista valtaa. Se koostuu MEPeistä joiden tehtävä on hyväksyä Johtoelimien, Komission ja/tai työryhmiltä putoilevat lait. Sillä ei ole/ei saa olla tietoa 3000 lakeja yms valmistelevasta valiokunnasta, henkilöistä, käsitellyistä asioista. Parlamentti ei voi/ei saa esittää lakeja. Yksikään lainvalmistelu ei tule sen käsittelyyn.

.

Kesäinen katunäkymä Vati kaanin kävelykadulta…

.

Tulossa on täydellinen demokratian maahan polkeva, itse itsensä valtaan valitseva peruuttamaton, vailla vastuuta oleva anarkia. Nk. ‘parlamentti’ vaalehin valittavat MEP-seireenit laulavat tänään kauniita vaalilaulujaan odottaen sinunkin tukeasi tälle kohta kukkaan puhkeavalle sortokoneistolle. Kun koneisto on käynnistynyt, sitä ei pysäytä enää mikään.

.

Yrirriväthän ne … ainakin tehokkaasti näyttleivät: tässä MEPit vielä vaativat äänestystä – referendum.

MEPpi; kaksipäinen tarpeeton vallaton eläin. Ensimmäisen pitää olla rappari, sisällepäästäkseen, toisen pitää näytellä äänestäjilleen luotettavan näköisesti…

.

Tähän asti seireenit ovat visertäneet että “ainahan Suomi voi erota”. Kun kansallisvaltiot, sanan-yksilönvapaus on purettu, Suomen Lippu kielletty, kaikki maanviljelys, varmuusvarasto yms puolustuskyvyn avainmekanismit purettu, olemme EU:n periferiassa mitätön susiVEROreservaati ilman mitään vaikutusmahdollisuutta. Tästä pakkoavioliitosta Suomineito ei enää eroa – Suomi käsite kavalletaan pois jopa lasten oppikirjoista… samalla tavalla kuin kasvien CO2-yhteyttäminen pyyhittiin oppikirjoista CO2 verohuijausta varten.

Tai koitapa etsiä käsitettä itsenäisen valtion perusteet. Ennen EUkkulaa siihen opetettiin kuuluvaksi erityisesti oma valuutta oman talouden sääntelyä varten – nyt sekin käsite on kummasti kadonnut jessuiittakaanin vatiin.

Helmikuussa tämän lehden artikkelissa “Joensuun yliopiston tutkijan” sanoin: “Omistaminen on edistyksen este”. Tämä este poistetaan verottamalla omaisuutesi valtiolle.

Alkaa pimeä loputon yö, NKVD EUjoukot alkavat toteuttaa EU ‘edistystä’. Meillä tämän vallankaappauksen tuomiin mellakoihin on jo varauduttu eri tahoilla – mm ‘integroimalla’ poliispiireistä hankalat tyypit km tehtaalle, maankattavalla aukottomalla kameravalvonnalla, internetin sulkemisella jne jne.

Historia toistuu: tutki mitä Koputus ovelle merkitsi EU:n synnyinseuduilla 40-luvulla, tai mikä oli itärajan takaisten Siperianjunien ‘rahti’ 1918-1970 … Unto P arvilahti; B erijan Tarhat. Tai Solz henizhyn, V ankileirien Saaristo.

.

.

Eduskunta tekee maanpetoksen – TAAS

Esa Nyyssösen kirje Eduskunnalle:

Eduskunta valmistelee valtiopetosta: Suomessa valtiopetos on tarkasti määritelty rikos, jossa valtiosääntöä rikkomalla yritetään kumota tai muuttaa Suomen valtiosääntö taikka muuttaa valtiojärjestystä. Valtiopetokseen syyllistyy myös se, joka yrittää väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkailemalla syrjäyttää Tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää niitä käyttämästä toimivaltaansa. Valtiopetos on törkeä, jos rikoksentekijänä on Tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen taikka muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen
johtoon kuuluva henkilö. Istuva eduskunta valmistelee viimeisiksi töikseen täydellistä valtiopetosta. Eduskunta on muuttamassa perustuslakia siten, että EU-jäsenyys kirjataan perustuslakiin ja lisäksi eduskunnan toimivalta voidaan luovuttaa 2/3 määräenemmistöllä kansainväliselle järjestölle tai toimielimelle yhden eduskunnan aikana. Edellä mainittu toiminta täyttää valtiopetoksen ja sen valmistelun tunnusmerkit.
—-
*Keskeinen kysymys kuuluukin m i k s i into tällaiseen avoimeen pokeritalouteen on tullut juuri nyt niin tarpeelliseksi, jotta pitää perustuslakiamme aiheesta polkea. 16.2.2011. Länsi- Suomi: “Valtioneuvosto on saanut vähin äänin lävitse maahamme ydinjätedirektiivin. Korostaen painokkaasti, direktiivillä EI saa rajoittaa jäsenmaiden keskinäistä ydinjätteen vaihtoa. Erityisesti siltä osin kuin on kyse jäsenmaiden oikeudesta päättää muualla syntyneen ydinjätteen sijoittamista jäsenmaiden alueille! ERDO- yhteistyönimen alla ei-niin-herkkähipiäiselle maalle raastetaan mahdollisuus todelliseen loppusijoitusbisnekseen! Ei kai vain. . .?”
* K y l l ä vain! Kyse on siitä miten tunnetusti maailman korruptoiduin poliisivaltio Suomi on jo yli vuosikymmenin myynyt pitkin Eurooppaa maatamme ydinjätebisneksen päätunkiokseen. Koska maatamme on ydinrikollisemme jatkuvan moraalittomuuksien toimin määrätietoisesti muutettu ydindiktaturiaksi. Jossa demokratia on suurimman valtiorikollisjoukkioiden SUPO:n polisiväkivaltakoneistojen jatkuvan vannonnan kohde. Koska ydinkansanmurhasta e i saisi maassamme enää kukaan edes hiiskua. Netti, lehdistö TV vaiennetaan keinoja kaihtamatta. Lue lisää www. punkinfinland .net/forum/viewtopic.php?f=2&t=6170&start=435

.

.


KANSAKUNTIEN TUHO – EU VALLANKAAPPAUS & Lissabonin “sopimus”

(END OF NATIONS – EU Takeover & the Lisbon Treaty (Film)
Wise Up Journal 06.03.2008; Yht. 1h 22min

KANSAKUNTIEN TUHO – EU VALLANKAAPPAUS & Lissabonin “sopimus”
(END OF NATIONS – EU Takeover & the Lisbon Treaty (Film)
Wise Up Journal, 06.03.2008, video Yht. 1h 22min
w w w . w i s e u p j o u r n a l . com/?p=173

Videon Suomennos 18Apr09:

.

Videolla haastatellaan mm.:

Jens Peter Bonde MEP Tanska
Kathy Sinnott, MEP, Irlanti
Anthony Coughlan, National Platform EU R&I Sec.
Bertie Aherm, Irlannin Pääministeri

—————————————————————————————————-

.

Jens Peter Bonde, MEP Tanska:

EU maiden Pääministerit ovat allekirjoittaneet jo nk. Lissabonin sopimuksen. Sopimuksen jota he eivät ole koskaan edes lukeneet. Miksi? Koska tuo 300 sivuinen paperipino ei ole luettavissa:
Itse sopimus on viite ja oikaisukokoelma joka ei ole luettavissa. “Sopimuspino” sisältää vain viitteitä 3000:n erilaisiin oikeusistuimien ja parlamentin päätöksiin. Sitä voidaan tulkita vain ottamalla “sopimuksen” sivulta yksi viite ja tutkimalla kyseistä muutospäätöstä tai oikeudenpäätöstä ja tulkitsemalla sitä. Tätä ei kuitenkaan saa tehdä: EU sääsdös KIELTÄÄ missään EU yhteisössä kokoamasta täydellistä sopimuspakettia luettavaksi (!?) – ennekuin kaikki 27 jäsenmaata ovat sen hyväksyneet.
Sarkozyn ohjeistuksen mukaan “sopimuksesta” piti luoda mini-sopimus. Fonttikokoa, välejä pienennettiin tekstiä lisättiin 8500 sanaa – sivuja on siis 62 vähemmän.

Sopimus julistettiin SALAISEKSI:
Pääministerit sopivat keskenään että TULEVAA “sopimusta” ei aseteta missään referoitavaksi eli EI JULKISTETA ENNEN ÄÄNESTYSTÄ. Tätä yritettiin Irlannissa, mutta se ei onnistunut. (Suomen eduskunta lahjottiin tönköksi = kavaltamaan Suomen Perustuslaki näkemättä, kuulematta, ongelmitta – ja kaikkein vähiten ILMAN LAKISÄÄTEISTÄ KANSANÄÄNESTYSTÄ. Tapahtui perustuslakirikos = jokainen salaliittoon osallistunut tulee asettaa valtakunnanoikeuden eteen.)

EU Parlamentin Perustuslakikomitea yksimielisesti vaati täysin luettavaa perustulaki kokoelmaa. Sitä emme saa… pääministerien ohjeistuksen perusteella.

.

Part II Foreign Labor; 7:50


Yhtäkkiä eurooppaan tuodaan Afrikasta 20 milj halpatyövoimaa jolla palkkataso romahduteaan koko EU:n alueella kymmenesosaan nykyisestä. Tämä romahduttaa koko sosiaalipalvelu sektorin nykymuodossaan (parhaillaan käynnissä Suomessa Halosen Ahtisaari “visioiden mukaan” kts kullervokalervonpoika.wordpress.com)
Ref. EU /Laval case 07 Sweden/Latvian construction workers

.

Part III Human Rights; 13:57

Rikoslain tulkinta Suomen Perustuslain mukaan loppuu; korkeimman oikeuden päätös Suomessa on merkityksetön. Kaikki päätökset tulevat riippumaan EU:n kasvottomien oikeusistuimien päätöksistä.

Jens Peter Bonde MEP Tanska:

Jos esim ex Espanja pyytää ex Suomalaisen pidätystä rikosepäilyn takia, suomen viranomainen voi ainoastaan kysyä henkilön nimeä. Muuta ei tarvita pidätykseen joka voi kestää vaikka neljä vuotta ilman oikeudenkäyntiä tai tuomarin kuulemista. Nykyisten lakien mukaan (jotka tuleva EUkkulaki nollaa) epäiltyä tulee kuulla 24h tunnin sisällä pidätykswestä ja laskea vaapaaksi 24h tuon jälkeen ellei ole todisteita vangitsemiseen edellyttävästä rikoksesta. Tämä on nykyinen laki ja tulee olemaan myös Lissabonin sopimuksessa. Tämä on EU oikeusministeriön asetusten mukainen päätös. Mielestäni tämä on silmänpalvontaa.

.

Jos apua tarvitaan, uskollinen ammattiyhdistys-kerhopäällikkö Obamao auttaa aina mielellään:

Kaikki iheilevat Obamaon saavutuksia yhteisellä marssillamme EUkkulan leireille; Ben Zysmoscwitch, Urpi u name it…

.

Uskonnonvapaus häviää:

Meillä on laissamme uskonnonvapauspykälä (rule on privacy to our religion). Tämä on laitonta Lissabonin sopimuksessa. Jopa uskonto kyseenalaistetaan EU perustuslaissa. 18:15

.

Part IV Menestyykö talous todellakin byråkraattisen sanelun alla?;18:30

Miksi Norja ei liittynyt EU:n? Irlanti liittyi ja sen EU neuvottelijat myivät kalastajat ja niin koko kalateollisuus tuhoutui – luovuttamalla kalastusoikeus säännöstelyvallan EU byråkraateille. Norjalaiset näkivät tuon ja halusivat pitää kalansaaliinsa ja öljynsä itsellään, vapaana mielettömän byråkratian kynsistä…

.

Part V – EU Power structure A-B-C-D-E; 24:15

A. EU Council: toistaiseksi 27 EU maan Pääministerin muodostama johtoelin, (myöhemmin komissio valitsee henkilöt ja kpl määrän).
– Demokratian irvikuva: Valitsee salaisesti presidentin 5-vuotiskaudeksi. Noin niinku aluksi Sarkozy “päätti” tehdä (!?) Tony Blairin EU-presidentiksi.
– Totaalityrannia: Kykynee kirjoittamaan oikaisun itsenäisesti mihin EU-direktiivin se itse haluaa, keneltäkään kysymättä.

B. EU komissio, koostuu EU councilin valitsemista virkamiehistä:
– Ei kuuluu demokratian piiriin, ei valita vaaleissa, EU parlamentilla ei vaikutusmahdollisuutta
– Monopoli antaa lakiehdotuksia: käytännössä lakiehdotuksen ei saa olla vaaleilla valittu
– Lissabonin sopimus tulee poistamaan pienten valtioiden oikeuden omaan komissiojäseneen

C. Council of Ministers:
– Kokoonpano EU valtioiden pääministereistä; (esim Irlannin vaaleissa ministeri sai 12.000 ääntä työväenpuolueesta – tälläinen “demokratia” hallitsee 500milj EUkkua)
– Puuhastelee 300 salaisessa työryhmässä lakeja ilman vastuuta, ei vastuussa edes EU parlamentille
– Ministerien valta kasvaa ohi kansallisten parlamenttien
– QMV -korruptio (Qualified Majority Voting) =Valitun Enemmistön Äänestysoikeus

D. EU Parlamentti:
– vaaleilla valittu
– vähiten sanavaltaa: voivat tehdä (rajoitetusti) vain lisäehdotuksia … A-B-C:n lakiehdotuksiin. Senjälkeen ABC byråkraatit päättävät vaaleilla valittujen edustajien ehdottelun hylkäyksestä.

E. Työryhmät:
– 3000 työryhmää joiden jäseniä ei tunneta
– käytännössä 85% EU laeista valmistellaan näissä salaisissa komiteoissa B:n alaisuudessa
– MEPeillä ei ole tietoa tai pääsyvaltaa näihin ryhmiin tai niiden lakivalmisteluihin

Lissabonin perustuslaki jakaa yhä enemmän valtaa EU:lle jokaisessa tapauksessa missä kansallinen laki joutuu ristiriitaan EU lakien kanssa. Tämä nollaa EU kansojen kuten Suomen Perustuslait – (valtuuttamalla pääministerin allekirjoittamaan tämän, eduskuntamme kavalsi Suomen Perustuslain. Pääministeri suorittaa kesällä lopullisen maanpetoksen; sopimus eli EUkkulaki astuu voimaan jos kaikki 27 EU maata allekirjoittaa sen.)

Periaate on selvä: Valta keskitetään Brysseliin muutamalle isolle valtiolle, äänestäjiltä byråkraateille. Byråkraatit kokoontuvat salaisissa ryhmissään ja valmistelevat salaiset EUlait ilman kansan äänestämiä MEPpejä… Jos parlamentista tullut laki havaitaan huonoksi, byråkraatit voivat sen hyljätä silloin kun sopivaksi näkevät.

.

Part VI Kansakuntien itsenäisyys lopetetaan

.

Hans Eichel, Saksan finanssiministeri:

“Valuuttaliitto hajoaa elleme seuraa Unionia. Tarvitsemme yhtenäisen verojärjestelmän.”

Cristophe Beadouin, EU lakiasiantuntija:
“Ajattele systeemiä jossa itse itsensä valinnut komissio pystyy itse määrittämään valtansa rajat (demokratian eli kansanvaalien yläpuolella). Mieti vielä: jokainen vallan laajennus askel on peruuttamaton. Jokainen komission vähitellen säätämä asetus pyyhkii pois nykyisin voimassaolevan lain. Alattele miksi tämä pelottava prosessi ruhjotaan valtavan propagandan avulla: tämä on parhaaksesi rauhan nimessä. Tervetuloa EU.
Muutamat Ranskalaisten ja Hollantilaisten symbolit hävitettiin EU perustuslakiehdotuksesta, mutta pohja on sama”

Lissabonin sopimus määrittää EU byråkraattien lakisäädäntävallan yli 50:lle uudelle alueelle:
Rikosoikeus, poliisi, maahanmuutto, kansanterveys, EU vero/budjetti jne…

EU:sta tulee ensimmäistä kertaa isenäinen valtio joka voi tehdä sopimuksia ulkopuolisten valtojen kanssa.

Tarvitsemme United States of Europe -armeijan joka pystyy iskemään EU:n ukopuolelle (SS joukot myös?). Adolf Hitlerillä oli tehokkaasti toimivat komissiot: hän pystyi säätämään uusia lakeja 5 minuutin välein…

Giuliano Amato; EU perustuslakikomitean varapresidentti, Ex. Italian pääministeri:

“Itsenäisyys joka EUn alla häviää, ei siirry kenellekään. Se siirtyy kasvottomalle yhteisölle, YKlle NATOlle ja EUlle. Uusi yhteisö tulee olemaan kasvoton; sen johtajia ei voida asettaa vastuuseen tai valita.” La Stampa, 13July2000

.

Part VII, Council of Ministers


Tehokas QMV -korruptio (Qualified Majority Voting)
=Valitun Enemmistön Äänestysoikeus (Council of Ministers)

Tulee perustumaan vallan keskitykseen, valtioden (jotka lakkautetaan) populaatioon. Noiden valtioiden väestöllä ei ole mitään sanomista mihinkään … Komission itse valitsemilla eri alueilta tulleilla edustajille tulee kaikki määräysvalta.

Lain läpimeno:
Vaatii 55% “enemmistön” eli 15 valtion (jotka siis katoavat) edustajaa 27:stä tulee äänestää kyllä. Näiden 15 valtion populaatio tulee olla 65% koko EUkkulasta. Esim. Ranska, UK, Saksa Italia Puola, Romanian edustajat saavat haluamansa lain läpi (326milj asukkia).

Lain läpimenon estäminen:
Salainen, yksiselitteistä selvitystä ei ole saatavissa. Vähintään neljän valtion (huom. valtiot hävivävät) tulee äänstää vastaan; oltava 35% populaatiosta eli 176milj asukkia. Käytännössä Saksa ja Ranska kontrolloivat kaiken: parin muun pikkuvaltion kanssa voivat estää minkä hyvänsä lain läpimenon.

.

————————————————————————————————————————-

.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

Sananvapaus ei kata pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.

.

.

.

Valitse sisällysluettelosta, klikkaa:

http://jmp.sh/H4jK8mj

Uusimmat versiot – www jumpshare com – valitse ja lataa vaikka kaikki kerralla!

.

.

.

Ole hyvä ja lue koko Blogi ……….. <<<Siirry Koko Blogin Alkuun <<< ……..tai klikkaa/valitse listasta:

Israel R00man KynsissäIsrael ArkeologiaJenin 2002KANSA joka ei ole kansaPorttoKirkkoEpsanjan SarjakuvasankariTerroritekojen Lista

SUOMI = Orwellin YhteiskuntaÖLJY /Luonnontuote /EI LOPUYdinSaastutus . . . Japanin Fukusimapäät . . . NOBEL huijaus . . . CO2 veroVALHERooman KlubiObaman tausta- JessuiitatGeert WildersMilosevicEuroopan IhmisoikeustuomioistuinEU – Perustulakikavallus

Advertisements

Written by preparator

May 25, 2009 at 06:54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: